LEAN bouwen

LEAN bouwen is een bewezen manier van werken om doorlooptijden te verkorten, verspillingen te vermijden, motivatie en betrokkenheid van medewerkers te vergroten en samenwerking met bouwpartners te verbeteren. Er zijn verschillende methodieken om LEAN bouwen handen en voeten te geven.

Hogere marges en tevreden klanten

Bedrijven die in staat zijn om medewerkers en bouwpartners continu te stimuleren om te leren en te verbeteren, zullen zich onderscheiden van concurrenten. Continu verbeteren is de achilleshiel van veel ondernemingen. Balance & Result helpt uw medewerkers om hun processen systematisch te verbeteren. Dat leidt tot meer efficiëntie, minder faalkosten, tevredener klanten en minder stress en werkdruk. Stap voor stap wisselt u de dagelijkse hectiek van ‘brandjes blussen’ in voor een beheerste werkwijze waarin u zich meer op uw klanten kunt richten.

LEAN is simpel

LEAN bouwen is een inspiratiebron voor bedrijven en organisaties die zich willen richten op klantwaarde, reductie van verspillingen en continu verbeteren. Het is eenvoudig en begrijpelijk. De LEAN methodiek voorziet in praktische tools en werkvormen voor alle lagen van de organisatie om hun processen stapsgewijs te verbeteren. LEAN creëert rust in uw organisatie en projecten, gecombineerd met een hoge klantwaarde en een hoog rendement.

Visuele LEAN tools

LEAN planning
MAKIGAMI procesanalyse
Verbeterbord
A3 verbetermethodiek
LEAN ontwerpanalyse
Projectenruimte / Obeya-bord
Verbeterkata

De kracht van ondernemende medewerkers

Het begint bij het leren zien van verspillingen, wat vraagt om een getraind oog. Balance & Result begeleidt uw medewerkers in het praktisch leren toepassen van de LEAN-principes. We helpen uw medewerkers om oorzaken op te sporen die uw bedrijf belemmeren om meer klantwaarde te leveren, met meer rendement. Uw medewerkers worden daardoor gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen en om ondernemend te zijn. Dat levert u veel denk- en daadkracht op.

Visualiseren verbindt

‘We waren verrast door het effect van onze LEAN-sessie’ zo vertelt uitvoerder Gijsbert Jan Heek van Slokker Bouw. ‘We maken meer gebruik van de kennis van onze onderaannemers en leveranciers bij de voorbereiding van onze projecten. Dat voorkomt problemen en versterkt onze teamsamenwerking. Daardoor draaien onze projecten veel beter, ook voor onze toeleveranciers.’ Visualiseren zorgt voor gezamenlijk inzicht en voor nieuwe samenwerkingsenergie.

Naar een lerende organisatie

LEAN is niet zomaar een kunstje. Het is een manier van zien, denken, handelen en leren. Het werkt door in heel uw organisatie. Niet alleen in uitvoeringsprocessen, maar ook in de voorbereiding, commerciële processen, nazorg en onderhoud, overleg en personeelsmanagement. Zowel voor bouwplaatsmedewerkers, middenkader als voor directies. En zeker ook voor uw toeleveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers.

Balance & Result werkt zowel voor klanten die net met LEAN beginnen, als voor opdrachtgevers met meer ervaring die zich verder willen verdiepen. Als trainer of coach brengen we onze ervaring in om met u snel stappen te maken, met samenhang in de ontwikkeling van alle lagen in uw organisatie. Daarbij wordt iedereen geprikkeld om zijn kwaliteiten in te brengen en deze systematisch te vergroten. Samen met u zorgen we voor de inrichting van een continu lerende omgeving.

Meer weten?

Wilt u aan de slag met LEAN om uw klantwaarde te vergroten, verspillingen te verminderen en continu te verbeteren? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) of Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.