Programmamanagement

Niet elke organisatie heeft de capaciteit of competenties in huis om de aanpak van een vraagstuk operationeel aan te sturen. Vaak is de inhoudelijke kennis wel geheel of gedeeltelijk in huis. Het ontbreekt dan aan iemand die voldoende tijd heeft om de mensen die het vraagstuk moeten aanpakken effectief aan te sturen.
Soms is er juist behoefte aan iemand van buitenaf die onbevangen het proces begeleidt, zonder ‘last’ van gegroeide gewoonten. Of iemand die zich los kan maken van gevestigde belangen en zich kan focussen op de gedeelde ambitie.

Onze adviseurs hebben ervaring in procesbegeleiding en programmamanagement. Zij kennen de sector en kunnen daardoor partijen verbinden (opdrachtgevers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, afdelingen). Inzetbaar om met een korte interventie de zaak vlot te trekken, of met een langere betrokkenheid om er beweging in te houden.

Achterhoek Duurzaam Verbouwen

DrukwerkDe opdrachtgever

Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een netwerkorganisatie van ondernemers, overheden en organisaties, die samenwerken in de Regio Achterhoek. De activiteiten worden gesteund door de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met de partners: gemeenten, woningcorporaties en de bouw- en installatiesector.

Onze rol

Jan Straatman is in eerste instantie gevraagd om de ontwikkeling van het werkprogramma van ADV te begeleiden, samen met de stakeholders en het ADV-bestuur. Daarna is hij gevraagd om de rol van programmamanager op zich te nemen. In deze rol vormt hij de verbindingsschakel tussen bestuur, programmateam en stakeholders en stuurt hij het programmateam aan.

Meer informatie?

Bekijk voor meer informatie de website van Achterhoek Duurzaam Verbouwen, of neem contact op met Jan Straatman, programmamanager ADV, jan@verduursaam.nl

Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren

De opdrachtgever

Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R) is een netwerk van corporaties en marktpartijen (bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven). Ze discussiëren over actuele thema’s met betrekking tot sociale huurwoningrenovatie en ontwikkelen uniforme tools, als vraagspecificatiemodel voor BVP en DBM en een dialoogmodel voor de pre-competitieve fase, om processen en producten beter op elkaar af te stemmen. Met als doel: verdere professionalisering van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.

Onze rol

Samen met Vivare, Openbaar Belang, Mitros & Vastbouw hebben wij het praktijknetwerk PB3R opgericht. Paul Kuijpers is programmamanager. Wij begeleiden en organiseren de bijeenkomsten  en ’tool’-werkgroepen. We realiseren diepgang van de thema’s door de bijeenkomsten samen te organiseren met corporaties en marktpartijen. We delen theorie en praktijkervaringen in bijeenkomsten en via www.pb3r.nl beheren wij. We werken samen aan tools en modellen die zowel voor corporaties als marktpartijen toegevoegde waarde hebben. Daarvoor is de juiste mix van opdrachtgevers en opdrachtnemers een pré. 
Naast gezamenlijk werken aan doelen en thema’s, begeleiden we de deelnemers bij hun ‘verbeterkata’, een tool waarbij zij hun doelen scherp kunnen stellen.

Meer informatie

Klik hier om naar de website van Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren te gaan. Wilt u meer weten? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.