Bouwen aan een digitaal stelsel

Bouw- en installatiebedrijven en de toelevering werken steeds vaker met data en digitale systemen. Momenteel ‘praten’ deze systemen nog niet altijd met elkaar. Dat is inefficiënt en belemmert innovatie, terwijl de branche voor enorme opgaven staat. Door de samenhang van de digitale systemen te ver ... Lees verder

Bouwen met data onder architectuur

Een infrabouwer legt haar Enterprise Architectuur vast in een architectuurtool met repository (database). Het documenteert daarbij haar bedrijfsfuncties, processen, informatieproducten, IT-systemen en datastructuur. Willem Pel van Balance & Result ondersteunt de infrabouwer hierbij. Het documenteren ge ... Lees verder

Co-makers bij verduurzaming

Woningcorporaties staan voor een enorme verduurzamingsopgave. Ze hebben in het Klimaatakkoord afgesproken om fors bij te dragen aan de doelstellingen voor CO2-reductie. Tegelijkertijd staan ze voor de opgave om kwetsbare bewoners voldoende betaalbare woningen te leveren. Renovatie en verduurzaming lop ... Lees verder

Praktijknetwerk Wet Kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) treedt op 1 januari 2021 in werking. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zorgt samen met gemeentes, opdrachtgevers en marktpartijen voor de praktische toepassing.  Binnenlandse Zaken schakelde Paul Kuijpers van Balance & Result in ... Lees verder

Ondersteuningsteam toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

Toekomstbestendige, aardgasvrije wijk van de toekomst

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Zij werkt samen met haar partners in het Gelders Energie Akkoord (GEA) aan het programma ‘Aardgasvrije wijken van de toekomst’. Inzet is dat tientallen wijken aan de slag gaan om te verduurzamen en van het aardgas los te gaan. Dit aantal zal ... Lees verder

Circulair Bouwen

Transitieagenda Circulair Bouiwen Overijssel

De provincie Overijssel heeft Balance & Result, Saxion (lectoraat Duurzame Leefomgeving) en Pioneering gevraagd om een Transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Deze transtieagenda geeft een beeld van wat er moet gebeuren om geleidelijk toe te groeien naar een 100% circulaire bouweconomie in 205 ... Lees verder

Achterhoekse bedrijven ondernemen duurzaam

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Ondernemers zien de meerwaarde van duurzaam ondernemen en energiebesparing. De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, lokale ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek hebben de handen ineengeslagen, samen met Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten. Ze helpen het bedrijfsleven om energie ... Lees verder

Programmamanagement Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren

De opdrachtgever Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R) is een netwerk van corporaties en marktpartijen (bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven). Ze discussiëren over actuele thema’s met betrekking tot sociale huurwoningrenovatie. Daarnaast ontwikkelt PB3R uniforme tools, als vra ... Lees verder

Gelders Energie Akkoord, tafel Utiliteitsbouw, tafel MKB

Gelders Energie Akkoord (GEA)

Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) wil daaraan bijdragen en de energietransitie versnellen. Jan Straatman van Balance & Result is bij twee tafels betrokken: GEA-tafel Utiliteitsbouw GEA-tafel Energiebesparing bedrijven GEA-tafel Utilite ... Lees verder

Lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen (interim)

Hogeschool Utrecht

In 2011 en 2012 was Jan Straatman interim-lector ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ (Hogeschool Utrecht), met de speerpunten: aanbesteden (“Op weg naar de goede vraag”), ketensamenwerking, BIM, sociale innovatie (“Beter bouwen en installeren door sociale innovatie” en duurzaamheid (“Verduur ... Lees verder

1 2 3 5

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.