Ondersteuningsteam toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

Toekomstbestendige, aardgasvrije wijk van de toekomst

De provincie Gelderland wil in 2050 energieneutraal zijn. Zij werkt samen met haar partners in het Gelders Energie Akkoord (GEA) aan het programma ‘Aardgasvrije wijken van de toekomst’. Inzet is dat tientallen wijken aan de slag gaan om te verduurzamen en van het aardgas los te gaan. Dit aantal zal ... Lees verder

Circulair Bouwen

Transitieagenda Circulair Bouiwen Overijssel

De provincie Overijssel heeft Balance & Result, Saxion (lectoraat Duurzame Leefomgeving) en Pioneering gevraagd om een Transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Deze transtieagenda geeft een beeld van wat er moet gebeuren om geleidelijk toe te groeien naar een 100% circulaire bouweconomie in 205 ... Lees verder

Achterhoekse bedrijven ondernemen duurzaam

Achterhoek Onderneemt Duurzaam

Ondernemers zien de meerwaarde van duurzaam ondernemen en energiebesparing. De Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek, lokale ondernemersverenigingen en VNO-NCW Achterhoek hebben de handen ineengeslagen, samen met Omgevingsdienst Achterhoek en de gemeenten. Ze helpen het bedrijfsleven om energie ... Lees verder

Programmamanagement Praktijknetwerk Betaalbaar3 Renoveren

De opdrachtgever Praktijknetwerk Betaalbaar³ Renoveren (PB3R) is een netwerk van corporaties en marktpartijen (bouw-, installatie- en vastgoedonderhoudsbedrijven). Ze discussiëren over actuele thema’s met betrekking tot sociale huurwoningrenovatie. Daarnaast ontwikkelt PB3R uniforme tools, als vra ... Lees verder

Gelders Energie Akkoord, tafel Utiliteitsbouw, tafel MKB

Gelders Energie Akkoord (GEA)

Gelderland heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Het Gelders Energie Akkoord (GEA) wil daaraan bijdragen en de energietransitie versnellen. Jan Straatman van Balance & Result is bij twee tafels betrokken: GEA-tafel Utiliteitsbouw GEA-tafel Energiebesparing bedrijven GEA-tafel Utilite ... Lees verder

Lector Nieuwe Cultuur in de Bouwketen (interim)

Hogeschool Utrecht

In 2011 en 2012 was Jan Straatman interim-lector ‘Nieuwe cultuur in de bouwketen’ (Hogeschool Utrecht), met de speerpunten: aanbesteden (“Op weg naar de goede vraag”), ketensamenwerking, BIM, sociale innovatie (“Beter bouwen en installeren door sociale innovatie” en duurzaamheid (“Verduur ... Lees verder

Programmamanagement Achterhoek Duurzaam Verbouwen

Opdrachtgever Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een netwerkorganisatie van ondernemers, overheden en organisaties, die samenwerken in de Achterhoek. De activiteiten worden gesteund door de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met de partners: gemeenten, woningcorporaties, de bouw- e ... Lees verder

Aannemers ondergrondse netwerken werken digitaal samen

Hoe voorkomen we dat iedere opdrachtgever en aannemer zijn eigen digitale wiel gaat uitvinden? ... Lees verder

Design & Build begeleiding Woonfriesland

Woningcorporatie Woonfriesland wil in haar bouwprojecten op andere wijze met de markt samenwerken, en daarbij meer gebruik maken van de ontwerpkennis en ketenintegratie in de markt. Balance & Result heeft de organisatie bekend gemaakt met de principes van Design & Build, en heeft competenties getraind. ... Lees verder

LEAN processen

Slokker Bouwgroep Huizen heeft de LEAN principes in haar bedrijfsvoering ingevoerd. Balance & Result heeft hiervoor LEAN-trainingen gegeven en  de organisatie in haar ontwikkelingen begeleid. Ook zijn de LEAN principes ingebracht  in de werkmethodiek van bouwprojecten.  De medewerkers van Slokker zi ... Lees verder

1 2 3 5

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.