Haal het maximale uit uw teamleden

Logo_PAS2_BRMet Belbin en Tuckman meer grip op de ambities, belangen en rollen van uw teamleden.

In onze projecten werken we nagenoeg altijd samen met andere personen in een team. De effectiviteit van dit team en het uiteindelijke resultaat van het project is daardoor afhankelijk van de manier waarop de verschillende teamleden afzonderlijk en samen met elkaar kunnen werken en elkaar kennen. Heeft ieder teamlid de juiste rol waarbij hij zijn kennis, ervaring en talenten optimaal kan benutten? Zijn de teamleden zich bewust van hun eigen sterke en zwakke punten en die van hum teamgenoten?

belbinOpzetten van een samenwerkingsverband

Ieder lid van het team neemt deel aan het project omdat hij ambities en belangen heeft. Ambities om dingen voor elkaar te krijgen en belangen om meerwaarde uit het project te halen. Maar kent u de ambities en belangen van uw teamleden goed genoeg? En heeft ieder teamlid de juiste rol om zijn ambities en belangen maximaal te benutten?

Van oudsher zijn we gewend om bij het opzetten van een samenwerkingsverband zoveel mogelijk winst voor onszelf te halen. Hoe meer ik win, hoe beter. Het eigen belang staat voor op de belangen van de teamgenoten. Maar hoe zorg je er nu voor dat zowel je eigen belang als die van je teamgenoten zoveel mogelijk behartigd worden?

 

Opzetten van een samenwerkingsverband

Ieder lid van het team neemt deel aan het project omdat hij ambities en belangen heeft. Ambities om dingen voor elkaar te krijgen en belangen om meerwaarde uit het project te halen. Maar kent u de ambities en belangen van uw teamleden goed genoeg? En heeft ieder teamlid de juiste rol om zijn ambities en belangen maximaal te benutten?

Van oudsher zijn we gewend om bij het opzetten van een samenwerkingsverband zoveel mogelijk winst voor onszelf te halen. Hoe meer ik win, hoe beter. Het eigen belang staat voor op de belangen van de teamgenoten. Maar hoe zorg je er nu voor dat zowel je eigen belang als die van je teamgenoten zoveel mogelijk behartigd worden?

Met Belbin en Tuckman het maximale rendement

In deze PAS2-training leert u aan de hand van de teamrollensystematiek van Belbin en de ontwikkelingsstadia van Tuckman het maximale uit uw teamleden en het gezamenlijke project te halen.

Belbin maakt helder wie welke kwaliteiten in zich heeft en of de verschillende rollen worden benut in het team. Door het teamproces van Tuckman te doorlopen wordt het team zicht beter bewust van het bouwproces en zullen in zowel de opstart, de realisatie als de nazorg beter presteren. Kwaliteit en toegevoegde waarde leveren wordt ook in renovatieprojecten steeds belangrijker. Het bespreekbaar maken van de verwachte kwaliteit en daarmee de doelen en belangen zijn erg belangrijk om ook daadwerkelijk te kunnen realiseren wat gevraagd wordt.

Kracht van de keten

Hoe groter de kracht van het team, des te beter het team de projectuitdagingen het hoofd kan bieden. Het gaat in deze veranderende tijd niet meer alleen om uw eigen organisatie, maar juist om de keten waarmee de meeste meerwaarde wordt gerealiseerd.

Waardevolle teams

De PAS2-training ‘Haal het maximale uit uw teamleden’ helpt teams in zowel de voorbereiding als de uitvoering van het project om samen het maximale rendement uit het team te halen. Teams die hebben deelgenomen aan de PAS2-training zijn zich beter bewust van het belang van het écht goed kennen van de teamleden en zijn in staat hun kwaliteiten zo in te zetten dat iedereen de grootste waarde aan het gezamenlijke belang kan leveren. Met respect voor ieders afzonderlijke ambities en belangen, maar ook samenwerken aan de gedeelde ambities en belangen.

Efficiënte rolverdeling

Na afloop van de training heeft u een goed beeld van zowel uw eigen kwaliteiten, ambities en belangen als die van uw teamgenoten. U bent als in team in staat om de verschillende rollen zó te verdelen, dat iedereen de maximale waarde aan het gezamenlijke doel kan bijdragen, maar ook ieder voor zich zoveel mogelijk rendement uit het project kan halen. Hiervoor gaan we niet de confrontatie uit de weg, maar laten we deze juist bijdragen aan een efficiëntere samenwerking!

Meer weten?

Voor meer informatie over deze PAS-training of het maken van een afspraak neemt u contact op met Paul Kuijpers via p.kuijpers@balance-result.nl of telefoonnummer 0570 – 62 84 74 .

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.