LEAN begeleiding Blauwe Weide

woensdag 11 juli 2012

Woningcorporatie Vivare wilde voor de bouw van een appartementencomplex in Arnhem niet alleen een bouwer die een concurrerende aanbieding deed, maar vooral ook een partij die dat met een vernieuwende aanpak ook goed en beheerst wist te realiseren. Hoe selecteer je zo’n partner?  Balance & Result werd gevraagd om het selectieproces vorm  te  geven. Met  een geheel vernieuwende vorm van selectie is uiteindelijk gekozen van voor Hegeman Almelo. De partijen besloten om de kennis van LEAN Bouwen ook in dit project verder toe te passen en te verdiepen. Balance & Result kreeg de opdracht om LEAN werkwijze te versterken en het projectteam te coachen. Daarin zijn inmiddels diverse LEAN methoden in praktijk gebracht, vanaf de eerste fase van het project (PVE). Ook heeft BIM een belangrijke rol in het proces gekregen.

Tijdens de afbouwfase is het proces nog verder verbeterd. Zo is de doorlooptijd voor de afbouw drastisch verkort en zijn de uitvoeringskosten flink teruggebracht. Daarbij is gebruik gemaakt van kennis die in de gehele keten aanwezig is.

Inmiddels is besloten om ook volgende projecten van LEAN coaching door Balance & Result te laten voorzien.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.