Onderzoek

Wij onderzoeken de ontwikkelingen en trends in de markt, eventueel in samenwerking met hogescholen, universiteiten of andere organisaties. We kunnen u helpen om deze te vertalen naar producten, diensten of werkwijzen voor uw organisatie. Zo is er onderzoek gedaan naar “Corporaties kiezen tussen zelf uitvoeren of uitbesteden van onderhoud”, de toegevoegde waarde van BIM en generatieleren.

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.