Druk, druk, druk … onder druk wordt alles vloeibaar!

dinsdag 17 november 2015

Niet alle projecten worden in geïntegreerde contracten aan de markt aangereikt. Heel vaak moet je op basis van bestek en tekeningen een prijs indienen. Dan maar hopen dat je het werk krijgt. Dat betekent dat je als uitvoerende partij niet mag meedenken in de ontwerpfase. Ook bij Design & Construct gaat de scope van het project nogal eens op de schop. In beide gevallen geldt dat de ketenpartners in de engineeringsfase flink met elkaar aan de bak moeten. Dat trekt een behoorlijke wissel op de schaarse capaciteit in een complex proces.

 

Overhaast te werk

“We gaan het nu echt goed oppakken. ” De euforie is echter van korte duur. Je laat je al snel leiden BIM Picturedoor de grillen van de opdrachtgever of schat de risico’s verkeerd in. Je werkt (noodgedwongen) met een incompleet BIM-model of een model dat niet is uitgewerkt op basis van de eigen bouwsystematiek. Of het BIM-model moet nog geschikt gemaakt worden voor de onderaannemers. Door de opgelegde tijdsdruk is het credo: “Laten we maar alvast beginnen”. Je moet dan wel heel sterk in je schoenen staan, om te besluiten de start van de bouw toch maar iets naar achteren te schuiven. En dan begint de ellende, we vervallen in oude routines waarvan we weten dat ze niet efficiënt zijn.

 

Bijvoorbeeld de engineering

Het is volstrekt logisch dat de engineeringsfase -van opdracht tot start prefabricage- niet langer mag duren dan strikt nodig is. Maar dan wel in een doordacht en robuust proces. De LEAN-gereedschapskist bevat instrumentarium om de engineering te onderEngineeringsteunen. Ook vanuit de planningshoek ontstaan nieuwe inzichten, geïnspireerd door bijvoorbeeld Goldrath, een internationaal erkende baanbreker in de ontwikkeling van nieuwe managementconcepten en –systemen. De methodieken zijn er; de vraag is hoe je ze toepast in het project dat morgen begint?

 

Wordt morgen alles beter?

Je kunt natuurlijk hopen op een stabiele, vroegtijdige vraag vanuit de markt, onder de noemer “morgen wordt alles beter”. Of zou het realistischer zijn om jezelf als bouwer te ontwikkelen, zodat je vaardiger en bekwamer kunt dealen met de werkelijkheid?

 

Hulp on the job met PAS2

Met het PAS2 trainingsprogramma van Balance & Result kunnen we u on the job ondersteunen. Uw medewerkers leren verschillende methodieken praktisch in de eigen werkomgeviLogo_PAS2_BRng toe te passen. We maken voor u de verbinding tussen probleem en oplossing, we trainen uw medewerkers en passen het direct toe in uw project. We doen dat niet als beste stuurlui aan de wal, maar met de mouwen opgestroopt en als spiegeltje voor feedback op de gevolgde werkwijze!

Er zijn PAS2’s voor:

  • Optimalisatie van informatieverwerkende processen (BIM), waarbij met behulp van de Makigami-methodiek alle processen haarscherp in beeld worden gebracht.
  • Slim plannen met beperkte beschikbare capaciteit op basis van buffermanagement, waarbij kritieke punten in de planning worden aangepakt.
  • Learning by doing; continu verbeteren met teams. 

Staat u voor een uitdaging, we helpen u graag.
Neem voor meer informatie contact op met Willem Pel (w.pel@balance-result.nl) of Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl). Of telefonisch: 0570-628474

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.