Procesintegratie maakt Roosdom Tijhuis slagvaardig

woensdag 11 januari 2012

Het informatiesysteem van bouwonderneming Roosdom Tijhuis was verouderd en sloot niet aan bij de wensen. Dit werd versterkt door een gezonde ambitie om te groeien. Roosdom Tijhuis heeft Balance & Result ingeschakeld om hen te begeleiden bij de implementatie van een integraal informatiesysteem voor de verschillende disciplines en vestigingen.

De belangrijkste redenen om te investeren in een nieuw ERP-systeem is de uniformering van de werkwijze, integratie (over processen en over vestigingen), het genereren van stuurinformatie en optimalisatie van de informatievoorziening. De werkprocessen zijn voor collega’s inzichgtelijk gemaakt. Medewerkers kijken nu verder dan het eigen vakgebied en passen hun werkproces aan om aan te sluiten op de werkzaamheden van anderen.

De verschillen tussen de collega-vestigingen zijn in kaart gebracht en deze zijn, met behoud van identiteit, ingepast in een werkprocesmodel. Hierbij is niet enkel bekeken wat ICT voor voordelen biedt. Er zijn altijd situaties die eenvoudiger en vaak zonder extra kosten opgelost kunnen worden door een aanpassing in het werkproces.
Het beschikken over juiste en actuele (stuur)informatie is evident en in de huidige bouwwereld niet meer weg te denken. Het bouwproces is te complex om op basis van gevoel richting te geven. Voor de projectmanager is het plannen en rapporteren vaak een hels karwei. Een integraal informatiesysteem maakt dit een stuk eenvoudiger. Geen losse Excelsheets meer om belanghebbenden te voorzien van gedegen projectinformatie.

Het laten ‘landen’ van een groot informatiesysteem in de bouworganisatie is een flinke operatie. Iedere discipline is vertegenwoordigd in de projectteams, die een belangrijke rol spelen tijdens de implementatie. Bij een dergelijk project zijn veel mensen van binnen betrokken om hen snel kennis te laten maken en kennis te laten vergaren van het nieuwe systeem. Een noodzakelijke voorwaarde voor een snelle acceptatie.

Met de eerste slag die gemaakt is, staat Roosdom Tijhuis aan de vooravond naar een geïntegreerd informatiesysteem over verschillende vestigingen waarmee het eenvoudiger is om adequaat te informeren, te rapporteren en te sturen.

Meer weten?

Wilt u zich volledig te laten informeren over het invoeren van ICT en/of BIM? Bel (0570-628474) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.