Samenwerken & Partnerschap

Samenwerking is een van de meest misbruikte termen in de bouwsector. Ketensamenwerking lijkt de haarlemmer olie voor slechte verhoudingen, wantrouwen en faalkosten. Toegegeven, de samenwerking kan drastisch verbeterd worden. Maar de hooggespannen verwachtingen worden vaak niet waargemaakt. Dat kan effectiever met realiteitsbesef van gemeenschappelijke én individuele belangen.

Samenwerken doe je niet alleen, maar ook niet met iedereen. Welke partner past bij jou en jullie bedrijf?

Samenwerking, een keuze

Iedereen wil samenwerken, maar niet met iedereen. En wat is samenwerken eigenlijk? Het loopt uiteen van collegiale samenwerking tot eenmalige samenwerking van partijen in bouwprojecten. Nog verder gaat het bij strategische samenwerking die zich uitstrekt over meerdere projecten of het gezamenlijk vermarkten en leveren van producten en diensten.
De intensiteit van samenwerking is een keuze die samenhangt met de marktvraag, de beschikbare of te ontwikkelen kernkwaliteiten van uw eigen organisatie en de kwaliteiten die u van partners wilt betrekken.

Samenwerken gaat niet vanzelf

Het gaat niet vanzelf, of het nu gaat om teamsamenwerking of strategische samenwerking. Zeggen dat je samenwerkt levert niets op. Het is een mindset en je moet het doen!
In de praktijk blijkt dat het pas gaat opleveren als alle betrokken mensen en partijen bereid zijn om te investeren in het begrijpen van elkaar, als mens en als organisaties. Dat kost tijd en geld. Daarom is het van belang om duidelijk in beeld te krijgen wat uw doel is van de samenwerking en daarin niet te overdrijven. Wij kunnen u daarbij helpen. Ook bij het bepalen van wat er nodig is om uw doel te bereiken.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het praktisch aanpakken van samenwerking in uw team, bedrijf of keten? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) of Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl). 

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.