Advisering

Op een praktische manier denken wij met u mee over de beste manier om uw organisatie verder te ontwikkelen of bepaalde zaken aan te pakken. Wij helpen u om uw mensen beter samen te laten werken. Uw bedrijf wordt daardoor efficiƫnter, effectiever en het leidt tot meer werkplezier.

In de huidige informatiemaatschappij krijgt advisering een andere betekenis. Omdat er eerder sprake is van ‘overkill’, dan van tekort aan kennis, komt het er op aan te selecteren wat in uw situatie effectief is. En deze kennis succesvol toe te passen in uw eigen praktijk.

Uitdagend probleem of kans?

Zoekt u een oplossing voor een uitdaging op een van uw afdelingen of projecten? Speelt deze binnen uw organisatie of in een samenwerkingsverband? Dan kan de inzet van juist gekozen expertise helpen.
Hoe doorgrond je het vraagstuk en krijg je scherp waar het echt om draait? Welke kennis is beschikbaar en selecteer je wat kan helpen om dat op te lossen? Hoe komen we tot een oplossing en realiseren we deze in de dagelijkse praktijk? Hoe borgen we deze in het ‘collectieve geheugen’ van de organisatie? Want terugval naar de oorspronkelijke situatie ligt altijd op de loer.

Vreemde ogen dwingen

‘Tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door.’ Tegelijkertijd leidt de druk van de operaties de aandacht vaak af van het beoogde veranderproces, waardoor de verbouwing stagneert. Een eenzijdige blik resulteert in onvoldoende draagvlak en suboptimale oplossingen. U benadert het effectiever als u het bekijkt vanuit meerdere invalshoeken. Maar zoek wel oplossingen die aansluiten bij de cultuur in uw organisatie en waarmee u de markt onderscheidend kunt bedienen.

Wat kunt u van ons verwachten

Als professioneel adviseur zijn we bruggenbouwers. We brengen partijen en generaties bij elkaar. We smeden een gedeelde ambitie en hebben daarbij oog voor eenieders belang.
In de rol van extern adviseur participeren wij als teamlid. We stimuleren het team, zetten aan tot denken, brengen nieuwe inzichten in, helpen bij het zoeken van oplossingen die passen bij de cultuur van uw team en organisatie.
We streven in onze advisering naar een evenwichtige verdeling van de aandacht voor de harde en zachte aspecten, respectievelijk methodes en systemen en houding en gedrag.

Het resultaat

We leren u beschikbare kennis en kunde in praktijk te brengen en te exploiteren. Dat resulteert in oplossingen die werken en gedragen worden door uw team.

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.