Kennisinstellingen

Kennisinstellingen zoals CROW, Betonvereniging, Bouwen met staal, het onderwijs en voorheen SBRCURnet,  schakelen Balance & Result regelmatig in voor hun activiteiten. Deze kunnen bestaan uit het ontwikkelen van kennisproducten, zoals richtlijnen, handleidingen en onderzoek of opleidingen, cursussen en trainingen.

Van theorie naar praktijk en omgekeerd

De adviseurs van Balance & Result zijn in staat om theoretische kennis te vertalen naar richtlijnen die in de dagelijkse praktijk werken. Omgekeerd kunnen zij theoretisch onderzoek verrijken met ervaringen vanuit de praktijk. Het mes snijdt zo aan twee kanten.

Onze opdrachtgevers

Afgelopen jaren hebben wij kennisprojecten uitgevoerd voor onder andere SBRCURnet, ISSO, CROW, PSIBouw/Regieraad Bouw/Bouwcampus, Hogeschool Utrecht, Saxion, HAN en de Hoger Onderwijsgroep Bouw en Ruimte. Daarnaast hebben we opdrachten uitgevoerd voor Achterhoek Duurzaam Verbouwen, verduurSaam energieloket, Achterhoek Onderneemt Duurzaam en het Gelders Energie Akkoord.

Balance & Result participeert samen met ISSO in het Europese project Net-UBIEP, dat gericht is op het ontwikkelen en toepassen van competentieprofielen op het gebied van BIM en energiebesparing.

NET-UBIEP

Net-UBIEP is een afkorting van “Network for Using BIM to Increase the Energy Performance” (Netwerk voor gebruik van BIM om de energieprestatie te verhogen). Het doel van deze internationale samenwerking is om de professionele vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Building Information Modeling (BIM) in de totale levenscyclus van gebouwen te bevorderen. Op 3 juli 2017 is dit officieel van start gegaan. Net-UBIEP Project heeft een doorlooptijd tot medio 2020. Dit wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma, gecoördineerd door ENEA.  

13 Europese partners
De 13 partners zijn verdeeld over 7 Europese landen (Italië, Slowakije, Spanje, Litouwen, Nederland, Estland, Kroatië). Balance & Result en ISSO zijn de Nederlandse partners van Net-UBIEP. 

Context
De bouwsector is de grootste energieverbruiker (40%) in Europa. De doelen voor 2030 en 2050 European Energy vereisen meer aandacht voor de energie-efficiëntie en minder CO2 uitstoot in de bouwsector. Er moet rekening gehouden worden met de energiebehoefte iedere levenscyclusfase van een gebouw. De richtlijn 2014/24/EU, van het Europees Parlement en de Raad betreffende overheidsopdrachten, vereist dat alle lidstaten de uitwisseling van informatie en communicatie met betrekking tot aanbestedingsprocedures via elektronische middelen voeren, oftewel een verplichting tot BIM.

Doelen Net-UBIEP Project

Net-UBIEP Project ontwikkelt BIM Qualification Models ten behoeve van bijscholing van de competenties voor 6 BIM beroepsprofielen die nodig zijn om energieprestaties te verbeteren door toepassing van BIM te realiseren. De 6 beroepsprofielen van BIM professionals zijn: BIM manager, BIM evaluator, BIM coördinator, BIM expert, BIM facilitairmanager en BIM gebruiker. De 4 doelgroepen zijn: regelgevende overheidsdiensten, professionals (ingenieurs en architecten), technici (installatie-, bouw- en onderhoudsbedrijven), huurders/gebruikers/eigenaren/ gebouwbeheerder. BIM Qualification Models dragen bij aan herkenning en erkenning van deze beroepsprofielen. Het gaat om bijna energie neutrale gebouwen (NZEB = BENG) van bestaande en nieuwe gebouwen, met behulp van verschillende materialen en onderdelen. Het gaat om de energieprestaties over de totale levenscyclus van een gebouw: concept ontwerp, constructief ontwerp, uitvoering, levering van het informatiemodel aan de eigenaren, onderhoud, renovatie en uiteindelijk sloop/recycling.

Tijdens het project worden de BIM Qualification Models gevalideerd door de deelnemers aan de opleidingsactiviteiten als seminars, klassikale cursussen en e-learning cursussen. De volgende deelnemers nemen deel aan deze opleidingsactiviteiten: 465 overheidsdiensten, 1000 professionals (500 architecten, 500 ingenieurs), 1100 technici en 465 huurders/eigenaren/gebouwbeheerders.

Samenwerking
Net-UBIEP is geïnteresseerd in de oprichting van een dialoog en brede samenwerking met het onderwijs, professionals, overheden en brancheverenigingen. Een nationaal netwerk van geassocieerde partners te creëren.

Meer informatie
U kunt ook de samenvatting van het project, kunt u hier downloaden. Meer informatie kunt u vinden op http://www.net-ubiep.eu/nl/home-nl/

Contact opnemen kan met Willem Pel (w.pel@balance-result.nl) of Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl) of bel (0570-628474).

Wij werken samen en geven kritische feedback aan diverse opdrachtgevers in de bouw & infra.