Nieuwsbrief januari 2020

Wethouder Bert van Bijsteren haalt opbrengst Expeditie Wijk van de Toekomst op

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over een aantal projecten waar Balance & Result een rol in speelt. Bijvoorbeeld de Expeditie Wijk van de Toekomst, energiebesparing in de zorgsector en automatisering en BIM. Wil u meer weten over onze activiteiten, dan informeren wij u graag. Lees hier verder! ... Lees verder

Verduurzaming en energietransitie zorginstellingen

Verduurzaming en de energietransitie raken iedereen, ook zorginstellingen. Veel instellingen kunnen flink besparen op hun energiekosten. Verduurzaming leidt ook tot verbeteringen in de bedrijfsvoering. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van de  zorg. Vastgoed- en facilitair managers staan soms onwenn ... Lees verder

BIM voor BENG

Onder druk wordt niet alles vloeibaar! De introductie van de BENG-wetgeving is uitgesteld naar 1 januari 2021. Een verstandig besluit, al wordt de BENG wel groter. In het kader van het Europese Net-UBIEP-project zijn competenties voor BIM-rollen uitgewerkt voor het domein van energieprestaties en de ni ... Lees verder

Inschrijving tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken in december van start

Gemeenten die woningen van het aardgas willen halen, kunnen vanaf december subsidie aanvragen. Er is ongeveer €100 mln beschikbaar om 25 wijken van het gas af te halen. Het is de tweede keer dat deze subsidieronde wordt uitgeschreven, deze maal moeten gemeenten beter letten op betaalbaarheid voor bew ... Lees verder

Het digitale magazine van Wijk van de Toekomst staat online

Toekomstbestendige, aardgasvrije wijk van de toekomst

In een Wijk van de Toekomst werken bewoners, gemeenten, netbeheerder Liander en lokale energiecoöperaties samen aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de wijk. Iedere wijk op een eigen manier en we leren van elkaar. Zo krijgen we snel goede voorbeelden en kunnen steeds meer wijken aan de ... Lees verder

Handreikingen voor circulair bouwen beschikbaar (CB’23)

CB’23 heeft drie handreikingen ontwikkeld met eerste werkafspraken voor circulair bouwen: het Framework en Lexicon voor Circulair Bouwen, de leidraad voor Paspoorten voor de Bouw en de leidraad voor de Kernmethode voor het meten van circulariteit in de bouw. Onder grote belangstelling werden gister ... Lees verder

Nieuwsbrief juli 2019

Ook wij ontkomen er niet aan. Nieuwsrubrieken staan bol van berichten uit Den Haag over de energietransitie. Aardgasvrij maken, CO2-reductie en klimaatadaptatie vragen om prioriteit. Nu we kunnen ervaren wat hittestress is, voelen we meer urgentie. Tijd voor actie! Complexe vraagstukken zijn aan de o ... Lees verder

Zorginstellingen delen actief kennis om effectiever te verduurzamen

Zorginstellingen kunnen veel van elkaar leren als ze energie willen besparen of hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. Dat kan in zogeheten ‘Communities of Practice’ (CoP’s), begeleide lerende netwerken die relevante kennis en ervaring delen om doelgericht stappen te kunnen maken. Volgens de Ge ... Lees verder

BENG-eisen aangescherpt; hoe gaat BIM helpen bij de implementatie?

BIM en Net-UBIEP kunnen de implementatie van de nieuwe BENG-eisen vergemakkelijken. Vanaf 1 juli 2020 moeten alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Met BENG worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. De ministerraad heeft recen ... Lees verder

Toekomstbestendige aardgasvrije wijken; stand van zaken

Inmiddels zijn 18 wijken aangesloten bij het GEA-programma Wijk van de Toekomst en zijn er 26 in voorbereiding. Ambitie is dat in 2035 alle Gelderse woonwijken aardgasvrij zijn. Wijk van de Toekomst is een kennis- en leerprogramma en een van de vijf programma’s van het Gelders Energie Akkoord. Wageni ... Lees verder

1 2 3 9

Belangrijke nieuwsberichten vanuit ons en onze omgeving.