Professioneel aanbesteden

Opdrachtgevers en marktpartijen zoeken passende samenwerkingsvormen. Dat blijkt uit de ontwikkelingen in aanbestedingsmethodieken. Hoe kunt u hierin succesvol zijn? Klanten vragen ons om hun kansen in beeld te brengen en hen te helpen om deze te verzilveren.

Op weg naar de juiste vraag

De aanbesteding bepaalt de kwaliteit van de oplossing en van de samenwerking. Hoe stelt u als opdrachtgever de juiste vraag? Hoe creëert u voorwaarden voor een waardevolle aanbieding? Voor opdrachtnemers is het de kunst om aan de vraag de best passende aanbieding te koppelen.
In dit vraag-aanbodspel is de juiste interactie tussen vrager en aanbieder essentieel om de meeste klantwaarde te realiseren. Dat vraagt om vroegtijdige betrokkenheid van marktpartijen en bewuste keuzes van vragers en aanbieders.

Traditioneel of ondernemend aanbesteden?

Naast traditionele aanbestedingsvormen, zoals bestek of bouwteam, ontstond er afgelopen jaren een keur aan nieuwe aanbestedingsvormen, zoals prestatiebestekken, geïntegreerde contracten, Best Value Procurement, hybride contracten en PPS. Inmiddels beproefde vormen, met elk zijn specifiek toepassingsgebied.
Traditionele aanbestedingsvormen zijn soms prima toepasbaar. Veel opdrachtgevers willen meer inbreng vanuit de markt en innovaties een kans geven. Ook marktpartijen zoeken naar mogelijkheden om hun toegevoegde waarde te vergroten en zich te onderscheiden.

Het succes van aanbesteden

Een aantal factoren is bepalend voor het succes van een aanbesteding:

  • De bouworganisatievorm bewust kiezen
  • De juiste vraag stellen
  • De juiste interactie op gang brengen
  • De juiste partners kiezen
  • Open zijn en oog hebben voor elkaars belangen
  • Professionaliteit opdrachtgever en marktpartij

Is uw organisatie klaar voor ondernemend aanbesteden?

1. Wat wilt u bereiken?
2. Wat kunt u?
3. Wat mag u?
4. Wat vraagt de bouwopgave?

Hoe kiest u de juiste partners?

Het kiezen van de beste samenwerkingspartner is niet alleen een kwestie van gevoel, zeker niet bij publieke opdrachtgevers. Zowel harde criteria zoals aantoonbare kwaliteiten, als zachte criteria, zoals goed gevoel bij de samenwerking, zijn bepalend voor een efficiënt en effectief selectieproces. Inmiddels zijn er  bewezen selectiemethodieken, waarin harde en zachte criteria worden meegewogen.

Gunnen op waarde & EMVI

Bij ‘Gunnen op waarde’ worden projecten niet alleen op de laagste prijs in de markt gezet, maar ook op kwaliteit. Inmiddels is ‘Gunnen op waarde’ in de vorm van EMVI opgenomen als wettelijke verplichting voor publieke opdrachtgevers. Veel opdrachtgevers erkennen de meerwaarde hiervan. De toepassing blijkt in de praktijk nog vaak een worsteling. Het kan beter en met onze ervaring kunnen we daar de helpende hand toesteken.

EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Beoordeling op prijs én kwaliteit.

Professioneel opdrachtgeverschap

De professionaliteit van de opdrachtgever is bepalend voor succesvolle aanbestedingen. Vanuit de opdrachtgever zijn er doorgaans meerdere disciplines bij het project betrokken. En nieuwe vormen van aanbesteden vragen andere competenties van het team. Niet zelden blijken cultuur en gedrag storingsbronnen in nieuwe vormen van samenwerking.

Opdrachtgevers waarvoor EMVI nieuw is, vragen ons om hun tenders te begeleiden. We zien het als onze rol om de betrokken medewerkers bewust bekwaam te maken, zodat voorwaarden worden gecreëerd om doelstellingen te realiseren.

Professioneel opdrachtnemerschap

Vernieuwende marktpartijen zijn op zoek naar mogelijkheden om hun opdrachtgevers toegevoegde waarde te leveren. Dat vraagt om een zorgvuldige analyse van de vraag, als vertrekpunt voor oplossingen die marktpartijen aanbieden. De aanbieders vergroten daarmee hun onderscheidend vermogen. Dat vraagt om een duidelijk andere professionaliteit dan het traditionele ‘U vraagt en wij draaien’.

Succesvol aanbesteden begint met de kwaliteit van de mensen. Onze in company trainingen helpen organisaties om ‘bewust bekwaam’ te worden. We kunnen bijvoorbeeld over de schouder van aanbieders meekijken en helpen om ‘in de huid van de klant te kruipen’. We zorgen er dan voor dat de aanbieding aansluit op de vraag en op de kwaliteiten van de aanbieder. Het gaat tenslotte ook om communicatie: de klant moet de aangeboden waarde kunnen herkennen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Naast advisering en tendercoaching verzorgt Balance & Result trainingen op het gebied van aanbesteden & contracteren en commerciële vaardigheden. We leveren deze diensten aan opdrachtgevers zoals waterschappen, woningcorporaties, gemeenten en provincies en aan marktpartijen zoals bouw- en infrabedrijven, installateurs en groenbedrijven.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.