Duurzaam ondernemen, is dat iets voor mijn bedrijf?

Masterclass Duurzaam Ondernemen

Iedereen onderneemt duurzaam. Toch? We komen weinig ondernemers tegen die zeggen niet duurzaam te (willen) zijn. Neemt niet weg dat de meeste mkb’ers het nog lastig vinden om concreet te maken wat ze dan precies doen, of laten. Natuurlijk, energiebesparing ligt voor de hand. Maar verder? De mastercla ... Lees verder

Van projecten naar programmatische samenwerking

Deze week mocht Paul Kuijpers als ketensamenwerkingscoach een leersessie begeleiden van een Zuid-Nederlandse woningcorporatie en haar comakers. De partijen werken al bijna 2 jaar projectoverschrijdend of programmatisch samen. De sessie ging over bewonerservaringen en bewonerstevredenheid. Over hoe de ... Lees verder

Geef de markt ruimte door oplossingsvrij uit te vragen

Opdrachtgevers doen steeds vaker vroegtijdig een beroep op de specifieke kennis van marktpartijen voor de realisatie van hun bouwwerk. Ze maken dan geen gedetailleerd bestek voordat ze de markt op gaan. Ze doen een oplossingsvrije uitvraag en betrekken marktpartijen eerder bij de voorbereiding. Het eff ... Lees verder

Energiebesparing mkb; wat zijn mijn wettelijke verplichtingen?

Ondernemers treffen maatregelen om energie te besparen, want daarmee boeken ze winst door lagere bedrijfskosten. Dit getuigt niet alleen van gezond ondernemerschap. Ze hebben ook de wettelijke plicht om energie te besparen. Veel ondernemers vinden de milieuwetgeving lastig. Ze vragen zich af: “Wat is ... Lees verder

Huurder of verhuurder; wie is er verplicht om energie te besparen?

MKB-ondernemers hebben de wettelijke plicht om energie te besparen. De ‘drijver van de inrichting’ is daar op aanspreekbaar door het bevoegd gezag. Als er sprake is van huur en verhuur van bedrijfspanden, dan is het echter de vraag wie waartoe verplicht is. Want wie heeft het voor het zeggen, wie i ... Lees verder

Circulair bouwen; Leren door doen in proeftuinen

De overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. We hebben nog drie decennia om dat te realiseren. Ambitieus, want de opgave is misschien nog wel omvangrijker dan de energietransitie, die al drie generaties aan de gang is en nu op het punt staat om te versnellen. De grondstoff ... Lees verder

Expeditie Wijk van de Toekomst; Uitdagingen voor toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

Wethouder Bert van Bijsteren haalt opbrengst Expeditie Wijk van de Toekomst op

In Gelderland zijn ruim 20 wijken actief als Wijk van de Toekomst. Komende jaren moet dat aantal groeien tot circa 200; bewonersinitiatieven en gemeenten die in elke Gelderse gemeente 2 tot 4 wijken toekomstbestendig en aardgasvrij gaan maken. Deze Wijken van de Toekomst leveren inzicht, kennis en inst ... Lees verder

Wet Kwaliteitsborging komt er aan. Wat nu?

Nu de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ door de Eerste Kamer is aangenomen vragen veel organisaties zich af wat dit voor hen betekent. Welke stappen maken we voor onze klanten en opdrachtgevers? Want de nieuwe wet levert natuurlijk kansen op om de kwaliteitsborging te verbeteren en echt in de ... Lees verder

Doorontwikkelen comakership vereist lerende teams

‘We werken goed samen, maar ons lerend vermogen is beperkt’, verzucht een manager van een woningcorporatie. ‘We houden last van dezelfde valkuilen’. Het doorontwikkelen van de samenwerking tussen organisaties is geen gemakkelijke opgave. Ondanks alle verworvenheden zoals BIM en ketenintegratie ... Lees verder

Wijk voor wijk aardgasvrij

Het nieuwe Klimaat- en energieakkoord moet eind 2018 rond zijn. Dat is nog een hele klus gezien de zeer uiteenlopende visies en belangen. De ambitie is duidelijk; we maken Nederland aardgasvrij (en CO2-neutraal). Daar hebben we nog drie decennia de tijd voor, maar de opgave is dermate groot dat we drie ... Lees verder

1 2 3 9

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.