Circulair bouwen; Leren door doen in proeftuinen

De overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. We hebben nog drie decennia om dat te realiseren. Ambitieus, want de opgave is misschien nog wel omvangrijker dan de energietransitie, die al drie generaties aan de gang is en nu op het punt staat om te versnellen. De grondstoff ... Lees verder

Expeditie Wijk van de Toekomst; Uitdagingen voor toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

Wethouder Bert van Bijsteren haalt opbrengst Expeditie Wijk van de Toekomst op

In Gelderland zijn ruim 20 wijken actief als Wijk van de Toekomst. Komende jaren moet dat aantal groeien tot circa 200; bewonersinitiatieven en gemeenten die in elke Gelderse gemeente 2 tot 4 wijken toekomstbestendig en aardgasvrij gaan maken. Deze Wijken van de Toekomst leveren inzicht, kennis en inst ... Lees verder

Wet Kwaliteitsborging komt er aan. Wat nu?

Nu de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ door de Eerste Kamer is aangenomen vragen veel organisaties zich af wat dit voor hen betekent. Welke stappen maken we voor onze klanten en opdrachtgevers? Want de nieuwe wet levert natuurlijk kansen op om de kwaliteitsborging te verbeteren en echt in de ... Lees verder

Doorontwikkelen comakership vereist lerende teams

‘We werken goed samen, maar ons lerend vermogen is beperkt’, verzucht een manager van een woningcorporatie. ‘We houden last van dezelfde valkuilen’. Het doorontwikkelen van de samenwerking tussen organisaties is geen gemakkelijke opgave. Ondanks alle verworvenheden zoals BIM en ketenintegratie ... Lees verder

Wijk voor wijk aardgasvrij

Het nieuwe Klimaat- en energieakkoord moet eind 2018 rond zijn. Dat is nog een hele klus gezien de zeer uiteenlopende visies en belangen. De ambitie is duidelijk; we maken Nederland aardgasvrij (en CO2-neutraal). Daar hebben we nog drie decennia de tijd voor, maar de opgave is dermate groot dat we drie ... Lees verder

Duurzaam, aardgasvrij, toekomstbestendig

Werken aan een wijk (of het dorp) die klaar is voor de toekomst, waar mensen prettig wonen en werken, betaalbaar, aardgasvrij, veilig, geschikt voor jong en oud, met duurzaam vervoer, en zonder wateroverlast of hittestress. Gelderse bewoners maken hun wijk toekomstbestendig. Dat doen ze samen met de ge ... Lees verder

Gaan bouwers particuliere woningen verduurzamen?

Laatst stond ik weer in een IKEA-file. Verbazingwekkend hoe een winkel zo’n aantrekkingskracht op particulieren kan hebben. Ze krijgen de spullen niet aangesleept. Betaalbaar en leuk, aan alles gedacht; dat is de kracht van de IKEA-formule. IKEA heeft een enorme gunfactor opgebouwd, hoewel je zelf de ... Lees verder

Schok doet wonderen voor urgentiegevoel

No Image Available

Onze houding ten aanzien van het vergaand verminderen van fossiele brandstoffen is als een blad aan een boom omgeslagen. Nog maar enkele maanden terug kreeg ik schampere reacties op mijn visie dat we nu nog vrijwillig, maar in de toekomst onder steeds meer druk, toegroeien aan een fossielarme maatschap ... Lees verder

Transitieagenda Circulaire Bouweconomie

circulair bouwen transitieagenda

De bouw is al circulair als je veel ondernemers mag geloven. Zoals ik in mijn blog Circulair bouwen, renoveren, transformeren heb betoogd, is circulair bouwen een containerbegrip dat zowel het hergebruik van oude planken omvat, als een complete systeemtransitie met nieuwe verdienmodellen. 98% van het b ... Lees verder

Circulair bouwen, renoveren, transformeren; Buzz

Nederland circulair 2050

In Parijs spreken wereldleiders zich ambitieus uit over het beteugelen van de klimaatverandering. De Europese Commissie bepleit een efficiënter gebruik van grondstoffen. De Nederlandse rijksoverheid sluit energie- en grondstoffenakkoorden. Duidelijke stellingnamen waaruit de urgentie van de energie- e ... Lees verder

1 2 3 8

Wij delen graag onze opinies met u om samen stappen te zetten in deze veranderende wereld.