Koers & Marktpositie

We leven in een dynamische wereld. De maatschappij, de markt waarin u werkt en uw klanten veranderen permanent en in hoog tempo. Uw organisatie zal succesvol blijven als u er in slaagt om deze hier adequaat op aan te passen. Meer dan ooit vraagt dit om ondernemerskracht en keuzes maken.

Haal het beste uit uw onderneming

Er komen allerlei ontwikkelingen af op bedrijven en organisaties in de bouw- en installatiesector:

  • Klantgerichte dienstverlening wordt steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties. Neem bijvoorbeeld renovatie in bewoonde staat maar eens in gedachten. Hoe leert u uw medewerkers daar mee om te gaan?
  • Klanten zijn mondig en hebben zich via internet goed geïnformeerd, Ze willen anders worden behandeld dan we gewend zijn. Hoe speelt u daar op in?
  • Nieuwe technologische mogelijkheden zoals 3D-printen of industrialisatie dienen zich aan. Wat betekent dat voor uw bedrijf?
  • Bekende verdienmodellen blijken soms niet meer te werken. Denk aan de circulaire economie. Welke kansen bieden nieuwe verdienmodellen uw onderneming?
  • Naast de aanbestedingsmarkt ontstaan er nieuwe mogelijkheden? Op welke product-marktcombinaties gaat u zich richten?

Welke koers kiest u?

Scenario 1: Kostenleiderschap; processen optimaliseren en op prijs concurreren 
Scenario 2: Productleiderschap; het beste, meest innovatieve product leveren in zijn soort 
Scenario 3: Klantrelatie; alles leveren waar uw klant behoefte aan heeft (full service)

Inzicht creëren in uw kansen en keuzes maken

Wat betekenen de ontwikkelingen voor uw onderneming? Heeft u uw kansen in de huidige markt genoeg in beeld? Herkennen uw klanten uw toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen? Is er focus in de activiteiten waar uw bedrijf goed in wil zijn?

In onze adviestrajecten maken we gebruik van hulpmiddelen om u te helpen om uw inzicht te vergroten. Zoals bijvoorbeeld het waardestrategieën-model van Tracey en Wiersma, waarmee de kernwaarden van uw bedrijf helder gemaakt kunnen worden.

Oren en ogen van uw organisatie

Keuzes maken begint met inzicht creëren. Hiervoor zijn veel informatiebronnen beschikbaar. De beste bron zijn uw medewerkers, die vaak over veel kennis beschikken. In de koersbepaling voor uw bedrijf kunnen we die mobiliseren. En een gedragen koers is krachtig als het op uitvoeren aankomt.

Werken aan klantwaarde

‘Het gaat niet alleen om het werken in het bedrijf, maar ook het werken aan het bedrijf’ zo geeft adviseur Jan Straatman aan. Klantwaarde ontstaat niet vanzelf. ‘Het gaat om willen, kennen, kunnen en vooral ook doen’. Het motiveert enorm om samen na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de klantwaarde van uw bedrijf te vergroten.

Realisme en daadkracht

Uw prioriteiten moeten snel werkelijkheid worden. Veel mooie ideeën sterven in schoonheid. In Balance & Result vindt u een daadkrachtige partner met realiteitsbesef en een pragmatische aanpak. Vanuit onze praktijkervaring en als coach leren we uw mensen om uw doelen te realiseren.

Confronteren voor een frisse kijk

Als deskundig ondersteuner zijn wij bekend met de sector en uw markt. We kunnen ons snel inleven in uw bedrijf en met een frisse blik uw businesskansen in beeld brengen. Onze kracht is om dat samen met u en uw team aan te pakken, zodat u doordacht keuzes kunt maken. Zo helpen we u om het beste uit organisatie te halen.

Meer weten?

Wilt u uw koers en marktpositie samen met ons tegen het licht houden? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl) of Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.