Masterclass ‘Gunnen op Duurzaamheid’

Leer in één dag hoe u duurzaam kunt uit- en aanbesteden en hoe u deze werkwijze in uw organisatie kunt implementeren

Vanaf 2010 hebben overheden de inspanningsverplichting om bij alle aankopen duurzaamheid als belangrijke selectiecriteria toe te passen. Van decentrale overheden moet 75% van alle inkopen duurzaam zijn. Voor de rijksoverheid en provincies is dit zelfs 100%.

Masterclass 

Balance & Result Organisatie Adviseurs organiseert ééndaagse Masterclasses ‘Gunnen op Duurzaamheid’. In de Masterclass wordt ingegaan op de aspecten van duurzaam uit- en aanbesteden op het gebied van bouw- en infra projecten en hoe u deze werkwijze in uw organisatie kunt implementeren.

Inhoud

In de masterclass ‘Gunnen op Duurzaamheid’ wordt onder meer ingegaan op:

  • Duurzaamheid als instrument voor maatschappelijk verantwoord besturen en ondernemen
  • Beleidsvorming en duurzaamheid; welke maatregelen zijn er al en waar vindt u deze kennis
  • Maak duurzaamheid concreet in uw aanbestedingsproces, de uitvraag en de gunning
  • Kies het aanbestedingsproces dat bij het bouwproject past
  • Integratie van ‘Cradle to Cradle’ principes in beleid
  • Hoe genereert, beoordeelt en controleert u duurzame inschrijvingen die binnen uw budget passen?
  • Omgaan met risico’s
  • Wat betekent duurzaam inkopen voor uw organisatie
  • Imago, financiële en juridische aspecten
  • Zelf aan de slag met cases 

Duurzaamheidsvisie Balance & Result: “Door focus wordt meer bereikt!”

Duurzaamheid is een breed begrip. Het omvat alles waardoor anderen (ergens anders, of in de toekomst) beïnvloed kunnen worden. In plaats van negatieve invloed (overlast, vervuiling, onttrekken van grondstoffen), moet een positieve invloed ontstaan. Door te focussen op de aspecten die uw organisatie voor een bepaald bouwproject belangrijk vindt, zal een inschrijver zich hier op concentreren. Proces- of productcriteria prikkelen inschrijvers om innovatieve oplossingen aan te dragen.

Duurzaamheid integreren in een bouwproject zou moeten starten met het kiezen van focus. De “ambitiecirkels” zijn hierbij hulpmiddel (zie hieronder). Voor de gekozen ambities worden prikkelende criteria geformuleerd, waarbij hogere scores hoger gewaardeerd worden.

Aspecten
Wilt u ook in één dag volledig up to date zijn? Informeer dan bij ons secretariaat 0570-628474.

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.