Disclaimer

  • Hoewel er naar gestreefd wordt om op deze site juiste, actuele en volledige informatie te verschaffen, kan Balance & Result Organisatie Adviseurs B.V. geen garanties geven dat de gegeven informatie juist en/of volledig is.
  • Balance & Result Organisatie Adviseurs B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door deze site.
  • Bepaalde hyperlinks in deze website verwijzen naar websites van derden. Balance & Result Organisatie Adviseurs B.V. kan geen enkele garantie geven ten aanzien van de juistheid van deze links of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden.