Project Start Up

Samenwerken klinkt eenvoudig, maar in de dagelijkse hectiek van een bouwproject blijkt dit makkelijker gezegd dan gedaan. Door de nieuwe vormen van samenwerken en aanbesteden zijn de rollen van opdrachtgever en opdrachtnemer sterk veranderd. Aandacht voor de zachte aspecten van samenwerking bij het opstarten van bouwprojecten blijkt van grote invloed op het resultaat.

Waar voorheen de opdrachtgever ook ontwerper en procesbewaker was, liggen deze rollen en taken nu ook aan de kant van de marktpartijen. Bij een bouwproject zijn veel partijen betrokken die vanaf de eerste dag goed met elkaar moeten samenwerken om de projectdoelen te realiseren. Samenwerken wordt dus steeds belangrijker!

Inzicht in elkaars belangen vergroot kans op succesvol project.
Tijdens een Project Start Up (PSU) of Project Kick Off krijgen projectteamleden door middel van een intensieve kennismakingsdag inzicht in elkaars drijfveren en belangen en worden ze zich bewust van de projectrisico’s. Kennis van doelstellingen en verwachtigen van het bouwproject van zowel de aannemer als opdrachtgever maakt de kans op een geslaagd project groter.
De betrokkenen leren elkaar als professional en als ‘mens’ kennen en krijgen inzicht in de organisatie van hun (tijdelijke) partner in het gemeenschappelijke projectteam. In feite wordt het hele bouwproject gezamenlijk ‘voorgedacht’ om zo tot een goed functionerend projectteam te komen.

Hoe organiseer je een effectieve Project Start Up?
Deze vraag wordt steeds actueler. Tijdens de training worden krachtige programmablokken aangereikt waarmee iedere PSU tot een succes gemaakt kan worden.
De programmablokken zijn modulair opgebouwd en aan te passen aan iedere situatie. Hiermee verkrijgen deelnemers handvatten om zelf effectief samenwerken te bewerkstelligen met als doel een succesvol project en goed geoliede samenwerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat, telefoonnummer: 0570-628474.

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.