Werksessies LEAN bouwen

woensdag 11 juli 2012

Voor Bouwend Nederland is verbetering van bouwprocessen een actief aandachtspunt. Niet onopgemerkt bleven de verbeterstappen die worden geboekt met de principes van Lean Bouwen. Toch is nog slechts een beperkt deel van de bouwbedrijven bekend met de principes van LEAN bouwen. Daarom is Balance & Result gevraagd om ondernemers in regionale bijeenkomsten te laten ervaren wat de mogelijkheden hiervan zijn. Deze goed bezochte bijeenkomsten leverden bedrijven niet alleen inzichten op wat LEAN Bouwen is, maar zeker ook hoe je er direct mee aan de slag kan. De sessie kregen een hoge waardering van de de deelnemers.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.