BIM en ketensamenwerking

BIM, de digitale uitwisseling van informatie tussen partijen bij ketensamenwerking, is als een archipel zonder vaste oeververbindingen. Elke partij (eiland) heeft specifieke kennis en informatie over zijn deel van het te bouwen object. De uitgewisselde informatie sluit vaak niet aan bij de informatiebehoefte van de ontvangende partij. Het resultaat is dan miscommunicatie, informatie-overload en dubbel werk.

Met BIM beter communiceren

Een bouwwerk informatie model (BIM) is een goed transportmiddel om de informatie efficiënt door de keten te verplaatsen. Alle disciplines die betrokken zijn bij het bouwproject –van opdrachtgever, architect en adviseur, tot bouwer, installateur en toeleverancier– maken gebruik van één eenduidige informatiebron. BIM fungeert daarbij als een referentiepunt voor alle procesdata.

BIM meer dan informatiemodel

BIM-software alleen is nog geen adequaat informatiesysteem. Het vraagt ook om goed op elkaar afgestemde processen van alle disciplines. BIM gaat zowel over ICT, als over procesbeheersing en betrokken projectpartners die transparant met elkaar samenwerken.

Het gebruik van BIM vraagt interactie in alle fasen van het bouwproces, tussen de driehoek;

  • opdrachtgever/gebruiker
  • architect, constructeur en adviseurs
  • bouwbedrijf, installateur en leveranciers

De partijen in de keten maken gebruik van software die het beste aansluit bij hun specifieke wensen. Uitwisseling van informatie gebeurt op basis van open standaarden.

Met behulp van BIM kun je de communicatie en
samenwerking in de bouwprocesketen aanzienlijk verbeteren!

Doordacht leren BIMmen

Veel bedrijven hebben al ervaring opgedaan met BIM, vaak met vallen en opstaan. Medewerkers maken zich deze werkwijze al doende eigen, in samenwerking met ketenpartners. Soms lijkt het een processie van Echternach; drie stappen vooruit, twee stappen terug. Dat hoeft niet met de aanpak van Balance & Result, die gebouwd is op een rijke ervaring met het invoeren van BIM. Bijvoorbeeld ‘Aan de slag met BIM’, een project in opdracht van Bouwend Nederland, waarbij bouwbedrijven werden begeleid bij hun ontwikkeling. Dat heeft een doordachte werkwijze opgeleverd, waarmee bedrijven stap voor stap BIM kunnen leren toepassen.

BIM op maat

Onze beproefde werkwijze maken we op maat voor uw bedrijf, zodat u precies de ondersteuning krijgt die u wenst. Dat begint met een oriënterend gesprek. Als u dat wilt, dan kunnen we ook een Quickscan uitvoeren, om te bepalen waar u met uw bedrijf naar toe wilt en waar u nu staat. Op basis hiervan bepalen we wat er nodig is om op de door u gewenste doelstelling te realiseren en stellen we een aanpak voor die volledig is afgestemd op uw behoefte.

Meer weten?

Wilt u zich volledig te laten informeren over het invoeren van ICT en/of BIM? Bel (0570-628474) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.