Actueel

Wijk van de Toekomst

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst is flink op dreef. Het aantal deelnemende wijken groeit. Op de website www.wijkvandetoekomst.nu kunnen wijkinitiatieven, gemeenten en ... Lees verder

Nieuwsbrief september 2018

Nederland aardgasvrij, klimaatneutraal Er is een nieuw Klimaatakkoord op komst. Een wijkgerichte aanpak moet Nederland aardgasvrij maken. Gelderse wijken zijn al begonnen in ... Lees verder

Wijk voor wijk aardgasvrij

Het nieuwe Klimaat- en energieakkoord moet eind 2018 rond zijn. Dat is nog een hele klus gezien de zeer uiteenlopende visies en belangen. De ambitie is duidelijk; we maken N ... Lees verder

Digideal? Hebben we een deal?

Op 9 juli 2018 tekenden de bouwsector en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Nationaal Digitalis ... Lees verder

Duurzaam, aardgasvrij, toekomstbestendig

Werken aan een wijk (of het dorp) die klaar is voor de toekomst, waar mensen prettig wonen en werken, betaalbaar, aardgasvrij, veilig, geschikt voor jong en oud, met duurzaa ... Lees verder

"In de huid van de bewoner"

Via het praktijknetwerk PB3R is Balance & Result nauw betrokken bij het praktisch verbeteren van  renovatieprocessen bij woningcorporaties. Hoe kan het sneller, beter en vo ... Lees verder

Model Vraagspecificatie gelanceerd

Woningcorporaties en hun aannemende partijen hebben vanaf vandaag weer een nieuw instrument om te werken aan een betere samenwerking. Op de Renovatiebeurs in Den Bosch lance ... Lees verder

Strategie & Markt

Proces & Organisatie

Informatiemanagement

Mens & Cultuur