Actueel

Nieuwsbrief februari 2019

Het momentum lijkt nooit ideaal om te innoveren; in crisistijd is er geen geld en bij hoogconjunctuur geen tijd. Toekomstbestendige ondernemers snappen dat ze het bestaansr ... Lees verder

Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel

Op 15 februari 2019 is tijdens de werksessie van de Woonkeuken de Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel door Jan Straatman mede namens Theo de Bruijn en Rutger Vrielin ... Lees verder

Doorontwikkelen comakership vereist lerende teams

‘We werken goed samen, maar ons lerend vermogen is beperkt’, verzucht een manager van een woningcorporatie. ‘We houden last van dezelfde valkuilen’. Het doorontwikke ... Lees verder

Wijk van de Toekomst op dreef

Het GEA-programma Wijk van de Toekomst is flink op dreef. Het aantal deelnemende wijken groeit. Op de website www.wijkvandetoekomst.nu kunnen wijkinitiatieven, gemeenten en ... Lees verder

Uitvoering DigiDealGO gestart

Uitvoering DigiDealGO gestart De uitvoering van DigiDealGO is begin dit jaar gestart. DigidealGO is een sectorbrede digitaliseringsimpuls in de vorm van een digitale stelsel ... Lees verder

Wijk voor wijk aardgasvrij

Het nieuwe Klimaat- en energieakkoord moet eind 2018 rond zijn. Dat is nog een hele klus gezien de zeer uiteenlopende visies en belangen. De ambitie is duidelijk; we maken N ... Lees verder

Digideal? Hebben we een deal?

Op 9 juli 2018 tekenden de bouwsector en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een intentieverklaring voor het ontwikkelen van een Nationaal Digitalis ... Lees verder

Strategie & Markt

Proces & Organisatie

Informatiemanagement

Mens & Cultuur