Actueel

Huurder of verhuurder; wie is er verplicht om energie te besparen?

MKB-ondernemers hebben de wettelijke plicht om energie te besparen. De ‘drijver van de inrichting’ is daar op aanspreekbaar door het bevoegd gezag. Als er sprake is van ... Lees verder

Nieuwsbrief oktober 2020; Doorgaan!

Stilstaan is geen optie. De behoefte aan woningen, de energietransitie en de transformatie naar een circulaire economie moeten door, met of zonder COVID-19. Het wordt er nie ... Lees verder

Wat betekent de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen voor u?

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen treedt in werking per 1 januari 2022. De invoering van deze wet is een politieke keuze en leidt tot een flinke verschuiving in het s ... Lees verder

Circulair bouwen; Leren door doen in proeftuinen

De overheid wil dat de Nederlandse economie in 2050 volledig circulair is. We hebben nog drie decennia om dat te realiseren. Ambitieus, want de opgave is misschien nog wel o ... Lees verder

Circulair bouwen, waar begin ik?

De bouwsector verslindt grondstoffen. We weten allemaal dat dit zo niet door kan gaan. Een steeds groter deel van de toekomstige bouwmaterialen zal daarom circulair zijn en, ... Lees verder

Traceable bouwen en installeren

De Wet Kwaliteitborging voor het bouwen en de circulaire economie verlangen adequate data over de toegepaste bouwproducten, materialen en verwerking daarvan. Het is een uitd ... Lees verder

Expeditie Wijk van de Toekomst; Uitdagingen voor toekomstbestendige, aardgasvrije wijken

In Gelderland zijn ruim 20 wijken actief als Wijk van de Toekomst. Komende jaren moet dat aantal groeien tot circa 200; bewonersinitiatieven en gemeenten die in elke Gelders ... Lees verder

Strategie & Markt

Proces & Organisatie

Informatiemanagement

Mens & Cultuur