Overheden

Overheden spelen als publieke opdrachtgever een bepalende rol bij veranderingen in de bouw- en infrasector. Met vernieuwend opdrachtgeverschap kiezen zij voor nieuwe contract- en samenwerkingsvormen. Want de bouwsector is tot ontzettend veel in staat, als ze er maar toe wordt uitgedaagd!  Maar vernieuwing vraagt om een andere werkwijze en ander gedrag.
Balance & Result begeleidt overheden om deze ontwikkeling succesvol te doorlopen en doelgericht keuzes te maken.

Bij begeleiding van projecten met vernieuwende opdrachtgeverschap komen praktische vragen aan de orde, zoals:

  • Hoe geef je prestaties en innovatie de ruimte?
  • Hoe formuleer je de juiste vraag?
  • Hoe zorg je er voor dat je in je kernbehoeften wordt bediend (bv. beleidsspeerpunten duurzaamheid of burgerparticipatie)?
  • Hoe help je je organisatie bij de omslag van ‘voorschrijven naar loslaten’?
  • Hoe ga je beter sturen op kwaliteit en risico’s?

Onze opdrachtgevers

Publieke opdrachtgevers waar wij de afgelopen periode voor gewerkt hebben zijn: Waterschap Vechtstromen, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rivierenland, Provincie Friesland, Provincie Gelderland, Provincie Overijssel, Provincie Brabant, Gemeente Zaltbommel, Gemeente Alphen aan de Rijn, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Almelo en de VNG. Daarnaast hebben we opdrachten uitgevoerd voor initiatieven waarin gemeenten en provincies participeren, zoals de Regieraad Bouw Oost Nederland, Achterhoek Duurzaam Verbouwen, verduurSaam energieloket, Achterhoek Onderneemt Duurzaam en het Gelders Energie Akkoord.

Meer weten?

Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) of Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Wij werken samen en geven kritische feedback aan diverse opdrachtgevers in de bouw & infra.