LEAN begeleiding woningcorporatie Vivare

donderdag 31 januari 2013

Balance & Result begeleidt de nieuwe LEAN-aanpak in een reeks nieuwbouwprojecten, die Woningcorporatie Vivare uit Arnhem uitvoert samen met Hegeman Almelo en diens partners. Het doel is om sneller-beter-goedkoper te bouwen. Daartoe worden nieuwe LEAN technieken ingezet. Deelprocessen worden stapsgewijs verbeterd. Balance & Result begeleidt de verbetering en ondersteunt de implementatie, van partnerselectie tot ontwerp en nazorg. Dat levert veel enthousiasme. Er zijn diverse resultaten te melden: de bouwtijd is korter geworden, het product is verbeterd voor een lagere prijs. Ook maakt het samenwerkende consortium een leerproces door, waardoor het proces en de resultaten nog verder worden verbeterd.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.