Onze werkgebieden

Professionals die willen innoveren en verbeteren, of actuele vragen in bouwprojecten willen aanpakken, kunnen een beroep op ons doen om hen daarbij te helpen. Wij adviseren opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw- en installatiesector om hun strategie te vernieuwen en hun bedrijfsvoering te verbeteren. We kennen de sector en werken resultaatgericht.

Strategie & Markt

Waar kan uw team de meeste toegevoegde waarde leveren? Onderkennen en waarderen uw klanten en opdrachtgevers dit? En resulteert dit in succesvolle, renderende opdrachten? U zet de koers uit voor uw onderneming, samen met uw team. Daar wilt u het beste uit halen.
Thema’s gekoppeld aan dit werkgebied: Koers & marktpositie & Duurzaam ondernemen.

Proces & Organisatie

Lopen uw projecten optimaal, zonder verspillingen? Sluiten activiteiten perfect op elkaar aan, zowel uw interne processen, als die van uw partners. Slim en effectief samenwerken gaat over beide. Slim is ook leuker.
Thema’s gekoppeld aan dit werkgebied: Samenwerken & partnerschap, Professioneel aanbesteden en Lean bouwen.

Informatiemanagement

Helpen uw informatiemanagementsystemen om uw processen optimaal te laten verlopen? Beschikt iedereen in de keten tijdig over de juiste informatie? Processen zijn te beheersen als iedereen beschikt over adequate informatie. BIM en ERP zijn hiervoor belangrijke hulpmiddelen.
Thema’s gekoppeld aan dit werkgebied: BIM & ketensamenwerking, Grip op primair proces met ICT en Focus op de klant met ICT.

Mens & Cultuur

Waar staat uw organisatie voor en hoe verankert u dat in uw bedrijfscultuur? Haalt u het beste uit uw mensen? Uw bedrijf staat of valt met uw mensen, die de contacten onderhouden met klanten en partners en de dragers zijn van uw bedrijfscultuur en kernwaarden. Met een sleutelrol bij vernieuwingen. Thema gekoppeld aan dit werkgebied: Cultuur & sociale innovatie.

Wij vergroten de toegevoegde waarde van u en uw organisatie.