Grip op primair proces met ICT

Je primaire proces besturen met behulp van ERP (of Excel) is als het meerijden in een auto met een afgeplakte voorruit. Je wordt reactief gestuurd op basis van de informatie die wordt waargenomen in de achteruitkijkspiegel. Al rijdend heb je de beschikking over het 200.000 stratenboek en een cassettespeler.

Bijsturen met behulp van informatie

Liever wilt u als bestuurder de auto kunnen sturen op basis van goed zicht op het proces. U wilt zelf kunnen anticiperen of bijsturen op hetgeen u al rijdend tegenkomt. Daarbij wilt u zich laten ondersteunen door de beschikbare hulpmiddelen, zoals gps-navigatie, een filemelder, flitsmeister en online interactie via een smartphone.
Waar bevind ik me in het proces? Hoe ver nog te gaan? Lukt dat op basis van de huidige inzet? Met welke risico’s moet ik rekening houden? Welke alternatieven zijn voorhanden?

Het primaire proces voegt waarde toe in de keten en genereert inkomsten.
Volstaat Excel om dat proces aan te sturen?

Met ICT middelen uitgeruste medewerkers

Anno 2016 zijn medewerkers op de werkvloer ruimschoots bekwaam in de omgang met bijvoorbeeld smartphones. Technologie die hen met informatie faciliteert om de juiste keuzes te maken. Of die inzicht verschaft over de activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden of de middelen die daarvoor nodig zijn en de terugkoppeling van de actuele status. 
Als u met het primaire proces het verschil wilt maken, dan vraagt dat om een andere kijk op ICT. Maak gebruik van de beschikbare technologie. Migreer de persoonsgebonden kennis naar organisatiegebonden kennis die wordt vastgelegd in werkmethodieken en concepten.

Continu verbeteren

Leg uw producten en het primaire proces digitaal vast in werkmethoden en concepten. Het resultaat is een collectief geheugen. Dat is het fundament voor het beheersen van uw proces. Maar het is tevens een prima uitgangspunt voor continu verbeteren en innovatie.

Faciliteer proactief werken

Stop uw ICT-energie in het proactief kunnen aansturen en ondersteunen van het proces. Risicosturing is een integraal onderdeel van de aansturing van de processen. Het resultaat is een fitte organisatie en een proces dat ‘in control’ is. Een organisatie en proces dat zich continu verbetert en aanpast aan de veranderende omgeving.
Dat is toch beter dan het blijven bekwamen in het reactief blussen van brandjes?

Doordacht leren toepassen van ICT op de werkvloer

Veel bedrijven hebben al ervaring opgedaan met ICT, vaak met vallen en opstaan. De focus ligt daarbij op controle en minder op aansturing van het primaire proces en het te realiseren product. Op de werkvloer excelleert Excel. Dat hoeft niet met de aanpak van Balance & Result, die gebaseerd is op evenwichtige aandacht voor het gereedschap en het gebruik daarvan. 

ICT op de werkvloer op maat

Onze beproefde werkwijze maken we op maat voor uw bedrijf, zodat u precies de ondersteuning krijgt die u wenst. Dat begint met een oriënterend gesprek. Als u dat wilt, dan kunnen we ook een Quickscan uitvoeren, om te bepalen waar u met uw bedrijf naar toe wilt en waar u nu staat. Op basis hiervan bepalen we wat er nodig is om op de door u gewenste doelstelling te realiseren en stellen we een aanpak voor die volledig is afgestemd op uw behoefte.

Meer weten?

Wilt u zich volledig laten informeren over het invoeren van ICT of BIM ten behoeve van de ondersteuning van het primaire proces? Bel (0570-628474) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.