Duurzaam ondernemen

Bedrijven en organisaties kunnen er niet meer omheen dat hun opdrachtgevers, klanten en omgeving verwachten dat zij verantwoord omgaan met mens en milieu. Slimme ondernemers maken duurzaam ondernemen onderdeel van hun bedrijfsstrategie.

Duurzaam ondernemen als bedrijfsstrategie

Maatschappelijk verantwoord, duurzaam ondernemen zijn niet meer weg te denken in toekomstgerichte ondernemingen en organisaties:

  • Klanten, opdrachtgevers en de omgeving verwachten van ondernemers dat ze verantwoord omgaan met hun mensen en hun omgeving. Ook op lange termijn moet de bedrijfsstrategie immers houdbaar zijn. Daarom verankert u duurzaam ondernemen in uw bedrijfsbeleid, zodat u zich daarmee in de markt kunt onderscheiden.
  • Duurzaam ondernemerschap is een criterium voor partijen om hun partners in de keten te selecteren. Als ze zelf duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, dan geven zijn de voorkeur aan zakenpartners die er hetzelfde over denken.
  • Klanten en opdrachtgevers vragen om duurzame en energiezuinige producten en diensten. Slimme ondernemers spelen op die marktbehoefte in met hun aanbod.

“60% van de bouwbedrijven vindt dat duurzaam ondernemen over vijf jaar geen unique selling point meer is, maar een noodzaak” (Bouwkennis)

Veranker duurzaam ondernemen in uw bedrijfsbeleid

Een handzaam vertrekpunt is de triple-P; People, Planet en Profit. Een gezonde bedrijfsvoering begint met het in balans brengen van deze drie elementen. Mensen (People) waarmee en waarvoor u werkt kunnen optimaal presteren als zij zich op hun gemak voelen. De omgeving waarin u werkt (Planet) mag geen onnodige schade ondervinden van uw bedrijfsactiviteiten. Beter nog is als deze omgeving er op vooruit gaat. En zonder rendement (Profit) is uw bedrijf geen lang leven beschoren.

Onze adviseurs kunnen helpen om met u in beeld te brengen hoe in uw organisatie de balans uitpakt op de triple-P. Door de door u gewenste situatie af te zetten tegen de actuele situatie ontstaat een haarscherp beeld van de opgave waar u voor staat om duurzaam ondernemen. te verankeren in uw bedrijfsvoering. We kunnen u ondersteunen bij het uitzetten van het pad voor de realisatie van uw ambities.

Energiebesparing als product of dienst

In de gebouwde omgeving ligt een enorme opgave om nieuwe, en meer nog bestaande gebouwen energiezuinig te maken. Rijk, provincies en gemeenten hebben beleid uitgezet om Nederland energieneutraal te maken binnen enkele decennia. Bouwers, installateurs en leveranciers kunnen hun aanbod van producten en diensten afstemmen op de vraag die in de markt gaat ontstaan. Wij kunnen onze expertise op het gebied van markt, duurzaamheid en bedrijfsvoering combineren en inzetten om u te ondersteunen om de slag te maken.

Proposities die niet zijn te weerstaan

Een knelpunt is dat de marktvraag naar energiebesparing minder snel op gang komt dan menigeen hoopt of nodig vindt. De corporaties zijn al flink op weg, maar eigenaren van particuliere woningen, zorgvastgoed en bedrijfsgebouwen zijn afwachtend. De kunst is om voor deze marktsegmenten slimme proposities te ontwikkelen waarmee ze tot investeren verleid worden. Dat is niet alleen een technisch, maar ook een organisatorisch vraagstuk. Want voor een integraal aanbod dat de klant ontzorgt en zekerheid biedt, is samenwerking met meerdere disciplines onontkoombaar. We helpen graag om dat effectief in te richten.

Aanbod dat rendeert

Vaak lukt het onvoldoende om het aanbod seriematig in de markt te zetten. Om werk binnen te halen moeten de betrokken bouw- en installatiebedrijven veel tijd steken in individuele klanten. Dat rendeert alleen als ze dat bijzonder slim organiseren. Bijvoorbeeld door een (mini)alliantie te vormen met enkele andere kerndisciplines, het werk onderling uitmuntend te coördineren en de klant het vertrouwen te geven dat geleverd wordt wat gevraagd wordt, zonder sores of gedoe.

Voor het ontwikkelen van een duurzaam aanbod dat aansluit bij de marktvraag en dat voor de ondernemer rendeert, kunnen we gebruik maken van onze expertise op het vlak van duurzaamheid, (keten)samenwerking, Lean Bouwen en informatiemanagement.

Procesmanagement

Overheden en organisaties zien het als hun rol om in hun regio de markt voor energiebesparing en verduurzaming aan te jagen. Daarvoor ontwikkelen zij stimuleringsprogramma’s in alle soorten en maten. Daarbij is het vaak niet eenvoudig om de meest effectieve aanpak te bepalen.

Adviseur Jan Straatman kent zo ongeveer alle facetten van een duurzame gebouwde omgeving, de leerzame ervaringen in het land en de valkuilen. Hij zet zijn ruim 30 jaar ervaring graag in om u te helpen bij het opzetten en uitvoeren van uw duurzaamheidsprogramma.

Meer weten?

Wilt u meer weten over duurzaam ondernemen, het ontwikkelen en implementeren van een duurzaam bedrijfsbeleid, energiebesparingsprogramma of producten en diensten in deze markt? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.