Expeditie Wijk van de Toekomst 2020

Expeditie en conferentie Wijk van de Toekomst

In zes regio’s in Gelderland hebben bewonersorganisaties, gemeenten, netbeheerders, woningcorporaties en het bedrijfsleven gesproken over het toekomstbestendig en aardgasvrij maken van wijken. Daaruit zijn zes beleidsaanbevelingen gedaan aan Rijk, provincie, gemeenten en andere stakeholders. Lees hie ... Lees verder

Wijkaanpak Achterhoek Duurzaam Verbouwen

De Stichting Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) verbindt gemeenten,woningcorporaties, ondernemers, particulieren en kennisinstellingen en coördineert hetsamenspel van partijen om verder te komen. Samen zetten zij zich in voor woonplezier,werk en economische ontwikkeling in de Achterhoek, onder het mo ... Lees verder

Transitieagenda Circulair Bouwen Overijssel

Transitieagenda Circulair Bouiwen Overijssel

In een van de kookstudio’s is een groep onder leiding van Jan Straatman, Theo de Bruijn en Rutger Vrielink aan de slag gegaan om een transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Met deze transitieagenda circulair bouwen brengen we de kansen en knelpunten in kaart. Daarmee hebben we een goed beeld ... Lees verder

Brochure bedrijvenpark Ruurlo

Brochure bedrijvenpark Ruurlo

Ondernemers in Ruurlo hebben hun bedrijf laten doorlichten om de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en energiebesparing in beeld te brengen. De resultaten zijn samengevat in een brochure waarin je meer leest over duurzaam ondernemen. Wat houdt het in? Waarom is het belangrijk? Waar begin je en wat ... Lees verder

Toekomstvisie op digitale informatie-uitwisseling

In de sector van aanleg van ondergrondse netwerken, huisaansluitingen , bronbemalingen en grondboringen, werken 27 opdrachtgevers intensief samen met ruim 100 aannemingsbedrijven, steeds in wisselende combinaties. Partijen zijn bezig om informatiestromen te digitaliseren. Daarin is iedereen druk het wi ... Lees verder

Ontwikkelagenda betonsector

Hoe kunnen we de kennisinfrastructuur in de betonbouw verbeteren? Dat was de prangende vraag aan dertien deskundigen. Het beeld is opvallend eenduidig. De KI-Betonbouw is sterk voor verbetering vatbaar: verminder de versnippering, zorg voor meer regie en richt de blik naar buiten voor aansluiting bij m ... Lees verder

LEAN voor woningcorporaties

In het blad ‘Corporatiebouw’ van oktober dit jaar werd inzicht gegeven in enkele praktijkvoorbeelden van woningcorporaties die met Lean aan de slag zijn gegaan. Lean staat bij steeds meer woningcorporaties op de agenda. Dit varieert van Lean opdrachtgeverschap tot het toepassen van Lean in de eigen ... Lees verder

BIM is een middel, een katalysator (Cobouwartikel)

‘Gewoon doen’ luidt de ondertitel van de handreiking ‘Aan de slag met BIM’, die is verschenen bij Bouwend Nederland. Jan Straatman, sprak over het rapport op Renovatiebeurs in ’s Hertogenbosch. Verder lezen, klik hier. ... Lees verder

Ketensamenwerking LEAN en BIM (CRH-Element nr. 2-2014)

Jan Fokke Post is organisatieadviseur bij Balance & Result Organisatie Adviseurs bv. In zijn afstudeeronderzoek aan de TU in Delft, getiteld De Lean Construction Network, bekeek hij hoe organisaties ketenintegratie, lean en BIM combineerden in projecten. Hij won hiermee de NL Student Award 2014. C ... Lees verder

Tijdschirift Monumenten nr. 1/2 2013 Nieuwe kijk op erfgoed

Gebruiker = winnaar bij LEAN bouwen Het lijkt weer een modekreet in bouw- en renovatieland. LEAN bouwen. Sneller, beter en goedkoper. Marketingpraat? Toch beweren veel bouwers datdeze ontwikkeling werkelijk veel potentie heeft, ook voor de renovatie van oudere gebouwen en voor de restauratie binnen de ... Lees verder

Publicaties met een breder perspectief.