Cultuur & Sociale innovatie

Of een bedrijf succesvol is, hangt vooral af van de mensen. In organisaties die zich willen ontwikkelen, vragen kennis, kunde en houding voortdurend aandacht, ook van leiders. Mensen moeten zich nieuwe vaardigheden eigen (kunnen) maken. Om ingesleten patronen te doorbreken en de cultuur te veranderen, is sociale innovatie het antwoord.

Leren verbeteren

Sociale innovatie vraagt om een leiderschapsstijl die ruimte geeft voor leren en groeien. Die medewerkers prikkels geeft om hun aanpak en werkwijze voortdurend te verbeteren. En het vertrouwen geeft dat het niet erg is als er wel eens een foutje wordt gemaakt, als je er maar van leert.
Vaak horen we managers verzuchten: ‘we weten waar we naar toe willen en dat het anders moet, maar hoe krijgen we onze mensen zo ver?’. Dan is er een eenvoudig antwoord. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Dat betekent dat de sleutel voor succesvolle veranderingen zit in het betrekken van medewerkers.

‘Bedrijven investeren vooral in het ontwikkelen van kennis, terwijl uit onderzoek blijkt
dat de impact van factoren op het gebied van mens en organisatie drie keer zo groot is
als de impact van R&D-investeringen.’

Professor dr. Henk W. Volberda, Erasmus Universiteit Rotterdam en NCSI

Sociale innovatie

Nieuwe markten, veranderende marktvraag en nieuwe werknemers stellen nieuwe eisen aan de strategie, de communicatie en de organisatie van bouw- en installatiebedrijven. Er zijn niet alleen competenties en innovaties nodig op technologisch gebied. Ook op het gebied van management, arbeid en organisatie zijn nieuwe competenties nodig. Technologische en sociale innovatie gaan idealiter hand in hand. Sociale innovatie is –om het deftig te zeggen–  een vernieuwing in de arbeidsorganisatie en in arbeidsrelaties die leidt tot verbeterde prestaties van de organisatie en ontplooiing van talenten (NCSI_Sociale_Innovatie).

In onze advisering is sociale innovatie vaak impliciet een uitgangspunt voor onze aanpak. Lean bouwen of BIM krijgen immers vooral meerwaarde als medewerkers actief betrokken zijn bij het uitdenken van nieuwe werkwijzen. Het kan ook expliciet onderwerp zijn van advisering, bijvoorbeeld bij het herijken van de kernwaarden van de organisatie.

Definitiekaart Sociale Innovatie (NCSI)

Generaties leren van elkaar

Generaties hebben een verschillende kijk op leven en werken. Dat is tegelijkertijd wel eens lastig én verrijkend. Om effectief samen te kunnen werken is het belangrijk dat ze elkaar begrijpen en respecteren. Ervaren mensen gaan met pensioen en jonge mensen stromen in. Hoe zorgt u er voor dat uw medewerkers kennis delen, leren en groeien? Dat begint met het creëren van het bewustzijn dat er verschillen zijn en met het inleven in de denkbeelden en opvattingen van de andere generaties. Dan blijkt vaak dat een verschillende kijk op de wereld juist prikkelt om nieuwe kansen te ontdekken en oplossingen te bedenken voor vragen die in het bedrijf leven.

We hebben goede ervaringen met workshops Generatieleren, waarin aankomend talent en ervaren medewerkers met elkaar overeenkomsten en verschillen ontdekken in de manier waarop ze tegen het bedrijf aankijken en de kansen die ze zien om samen verder te komen. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over leiderschapsstijlen, generatieleren of sociale innovatie? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl) of Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.