Haal meer rendement uit uw voorbereiding

Logo_PAS2_BRMet de Makigami-methodiek meer grip op uw werkvoorbereidingsproces en informatiestromen

Het werkvoorbereidingsproces kan met minder verspillingen en meer waarde voor de klant. Werkvoorbereiders staat divers gereedschap ter beschikking, zoals BIM, ketensamenwerking en procesoptimalisatie om dat te realiseren. Met de Magikami-techniek (onderdeel van de LEAN toolbox) leren ze om verspillingen in het proces te verminderen én om dit gereedschap effectief in te zetten.

Verstoringen en verspillingen

Het werkvoorbereidingsproces heeft in de praktijk veel verstoringen en verspillingen. Ook de toepassing van nieuwe technologie (BIM), intensieve ketensamenwerking en optimalisatie van het uitvoeringsproces heeft zijn weerslag op het proces. In de praktijk blijkt het nog moeilijk om deze efficiënt in te zetten. We produceren namelijk teveel informatie en controleren te veel, de doorlooptijd is te lang, de flow ontbreekt, het proces is te persoonsafhankelijk en het verloopt in de regel niet in één keer goed!

Werkvoorbereiders zijn vakmensen. Onder veel tijdsdruk moeten ze alle zeilen bijzetten, met veel improvisatietalent, om de productie op de bouwplaats op gang te houden. Dat gaat lang niet altijd efficiënt en effectief. Veel activiteiten voegen geen waarde toe (verspillingen), waarvoor de opdrachtgever niet wenst te betalen.

Met Makigami meer grip op het proces

De Makigami-methodiek (onderdeel van de LEAN toolbox) geeft u grip op de complexiteit van het werkvoorbereidingsproces en de informatiestromen. Het is een praktische methodiek om de waardestroom van de werkvoorbereiding in beeld te brengen; alle processtappen worden duidelijk in beeld gebracht, inclusief gebruikte informatie, benodigde tijd, waarde toevoegende stappen en verspillingen. De knelpunten en de verantwoordelijkheden worden hierdoor inzichtelijk. Het is een vereenvoudigde variant van Value Stream Mapping, een methodiek voor de optimalisatie van de productie van fysieke producten.

Medewerkers regisseur van de verandering

Makigami is een instrument om uw werkvoorbereidingsproces te optimaliseren, met behulp van de kennis en ervaring van uw medewerkers, die de regisseur zijn van de verandering. Het is een teamactiviteit waarbij het huidige proces en de informatiestromen worden gevisualiseerd. Uw team gaat na welke activiteiten geen waarde toevoegen (verspillingen) en verwerkt dat inzicht in een nieuw en verbeterd proces.

Bouwbedrijf ziet resultaat

Een bouwbedrijf heeft de Makigami-methodiek toegepast. Vijf werkvoorbereiders, de calculator en het hoofd bedrijfsbureau volgden de training PAS2-Makigami. In een middag maakten ze zich de methodiek eigen en brachten ze hun werkvoorbereidingsproces in kaart. Als snel bleek dat een efficiëntiewinst van 20% reëel is. Inmiddels is deze verbeterde werkwijze gangbare praktijk en wordt het nu ook toegepast in samenspraak met ketenpartners.

Met PAS2-Makigami snel aan de slag

In deze PAS2 training leren u en uw medewerkers de Makigami-methodiek toepassen op uw informatie verwerkende processen, zoals b.v. de werkvoorbereiding. Na afloop van deze training zijn ze in staat verspillingen in het proces te detecteren en verbeteringen zelf structureel door te voeren.

Contact

Voor meer informatie over deze PAS2-training of het maken van een afspraak neemt u contact op met Willem Pel via w.pel@balance-result.nlof telefoonnummer 0570-62 84 74.

Praktisch toepasbaar voor u en uw team, zowel intern als extern.