Nationaal Congres Aardgasvrije Wijken

Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en stap voor stap opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om je kennis en netwerk uit te breiden ... Lees verder

‘Verduurzaming Erfgoed in Wijk van de Toekomst’

Hoe gaan we in Wijken van de Toekomst ons monumentaal erfgoed, beschermde stads- en dorpsgezichten verduurzamen en voorbereiden op een toekomst zonder aardgas? Met behoud van historische waarden? Voor veel wijkinitiatieven en eigenaren is dit een lastig zoekproces. Gelukkig is er ook veel ervaring, waa ... Lees verder

Conferentie Wijk van de Toekomst op 13 februari 2020

Het programma Wijk van de Toekomst richt zich op één van de hoofdthema’s van de energietransitie in de gebouwde omgeving: de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Daarmee maakt een Wijk van de Toekomst zich klaar v ... Lees verder

Woonkeuken ‘Samen opgaven bepalen voor de woonagenda’s’

Op 14 februari start de Woonkeuken met het maken van nieuwe verbindingen en afspraken voor de regionale woonagenda’s. Ze bouwen verder op het werk van 8 november in Hengelo. Dat betekent dat er met elkaar ingezet wordt op versnelling, kwaliteit en maatwerk in de verschillende gebieden in Overijssel. ... Lees verder

Waar haalt u uw inspiratie vandaan en met wie deelt u deze?