Net-UBIEP

Net-UBIEP is een acronym van Netwerk voor gebruik BIM om energieprestatie te verhogen (Network for Using BIM to Increase the Energy Performance). Om de professionele vaardigheden met betrekking tot het gebruik van Building Information Modeling (BIM) in de gehele bouw te bevorderen is de focus van het internationale project Net-UBIEP op 3 juli 2017 officieel van start gegaan. Dit wordt gefinancierd door het Horizon 2020-programma en gecoördineerd door ENEA.  

Samenwerking 
Net-UBIEP is een samenwerking van 13 partners. Deze komen uit 7 Europese landen (Italië, Slowakije, Spanje, Litouwen, Nederland, Estland, Kroatië). Ze organiseren in hun eigen land seminars, proefcursussen, e-learning cursussen en verspreiden educatief materiaal. ISSO en Balance & Result zijn de Nederlandse partners. 

Energiebesparing en BIM

De bouwsector is de grootste energieverbruiker (40%) in Europa. De EU-doelen voor 2030 en 2050 vragen van de bouwsector dat deze zich extra inzet voor verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot. Daarbij gaat het om de energiebehoefte gedurende de gehele levenscyclus van gebouwen. Door gebruik te maken van BIM kan de energiehuishouding van gebouwen worden geoptimaliseerd.

Richtlijn 2014/24/EU, van het Europees Parlement en de Raad vereist voor overheidsopdrachten en aanbestedingsprocedures dat voor informatie-uitwisseling en communicatie gebruik wordt gemaakt van digitale middelen. Toepassing van BIM is daarvoor noodzakelijk. 

Competentieprofielen BIM-BENG

Net-UBIEP ontwikkelt BIM Qualification Models voor bijscholing voor zes BIM-beroepsprofielen: BIM-manager, BIM-modelchecker (evaluator), BIM-coördinator, BIM-expert, BIM-gebouwbeheerder en BIM-gebruiker. Deze BIM-competentieprofielen zullen worden ontwikkeld voor vier doelgroepen: 1. regelgevende overheidsdiensten (bouwtoezicht), 2. professionals (ingenieurs en architecten), 3. technici (installateurs, bouw- en onderhoudsbedrijven en 4. huurders, gebruikers, eigenaren en gebouwbeheerders.

BIM-competentieprofielen waarin BIM en energie-optimalisatie zijn verbonden, dragen bij doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Het gaat vooral om bestaande en nieuwe ‘bijna energieneutrale gebouwen’ (NZEB = BENG). De gehele levenscyclus van een gebouw komt aan bod: van conceptontwerp, constructief ontwerp, uitvoering, gebruiksfase, onderhoud, renovatie tot uiteindelijk sloop/recycling.  

Het BIM-kwalificatiemodel wordt gevalideerd door de deelnemers aan  opleidingsactiviteiten, zoals seminars, cursussen en e-learning. De deelnemers aan de opleidingsactiviteiten zijn afkomstig uit overheidsdiensten, professionals (architecten, ingenieurs), technici en huurders/eigenaren/gebouwbeheerders.  

Meer weten?

Wilt u meer weten over de uniformering en standaardisering van de BIM beroepsprofielen? Neem dan contact op met Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl) of Willem Pel (w.pel@balance-result.nl) of door te bellen (0570-62 84 74)

Waar wij onze toegevoegde waarde kunnen leveren om die van u en uw organisatie te vergroten.