Bundel kracht van generaties

Elke generatie heeft eigen zienswijzen en kwaliteiten, die elkaar aanvullen en versterken. Generatieleren verbindt verschillende generaties, waardoor sterke teams ontstaan die elk probleem aankunnen. Ook in uw organisatie zit veel potentieel. Met de aanpak van Balance & Result kunt u dit potentieel i ... Lees verder

Business propositie ketensamenwerking MKB-bedrijven

Uit de ‘Verkenning ketensamenwerking’ die Balance & Result heeft uitgevoerd in opdracht van SBR blijkt dat samenwerking MKB-bedrijven in de bouw veel kansen biedt. Om deze kansen concreet in beeld te brengen heeft Balance & Result een business propositie ontwikkeld. ... Lees verder

Werksessie aanbesteden op kwaliteit en prijs

Vernieuwing Bouw organiseerde een werksessie om ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ (ofwel  ‘Gunnen op waarde´) aan te jagen. Dit vernieuwende samenwerkingsmodel levert meer toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers en biedt de markt de kans om zich te onderscheiden. Ver ... Lees verder

Bouwsector aantrekkelijk voor jonge generaties?

In opdracht van de Regieraad Bouw heeft Balance & Result onderzocht hoe aantrekkelijk jonge mensen de bouwsector vinden om in te werken. De resultaten zijn gepubliceerd onder de titel “Nieuwe aanwas zapt de bouw uit; Hoe laat generatie y zich binden?” ... Lees verder

Leidraad aanbesteden

In samenwerking met CROW en met een brede vertegenwoordiging aan opdrachtgevers en bouwondernemingen werkt Balance & Result aan een decision support systeem voor de keuze van de bouworganisatievorm. Dit gebeurt in opdracht van de Regieraad bouw, die in weloverwogen keuzes voor nieuwe samenwerkingsvorme ... Lees verder

Innovatiemanagement: Verankering brandveiligheid in hbo

SBR heeft Balance & Result ingeschakeld om het thema brandveiligheid stevig in het hbo te verankeren. Balance & Result vervulde de rol van innovatiemanager en procesbegeleider, die samen met SBR belanghebbende partijen heeft gemobiliseerd. Met hen is toewerkt naar een gedeelde ambitie en een aanpa ... Lees verder

Procesmanagement regionale Regieraden Bouw

De regionale Regieraden Bouw vormen een slagvaardige infrastructuur voor samenwerking tussen bestuurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Gezamenlijk zoeken zij naar nieuwe verhoudingen en vernieuwing. ... Lees verder

Taskforce Innovatie GWW

De overheid kan haar beleidsdoelstellingen ten aanzien van schoon-veilig-bereikbaar alleen halen door innovaties vanuit het bedrijfsleven. Paul Kuijpers van Balance & Result is coördinator van een netwerk van bedrijven en organisaties dat zich inspant om innovaties te bevorderen. ... Lees verder

Virtueel Bouwen; Gewoon doen!

De stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw) en Bouwend Nederland willen de toepassing van Virtueel Bouwen stimuleren. Zij hebben Balance & Result gevraagd om instrumentarium te ontwikkelen en praktijkprojecten te initiëren. ... Lees verder

Verkenning ketensamenwerking

Als vervolg op deze verkenning ketensamenwerking is inmiddels de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel samen; pak de renovatie- en onderhoudsmarkt door je keten te organiseren” verschenen. HIER IS:  Business propositie ketenintegratie In de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel sa ... Lees verder

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.