Taskforce Innovatie GWW

De overheid kan haar beleidsdoelstellingen ten aanzien van schoon-veilig-bereikbaar alleen halen door innovaties vanuit het bedrijfsleven. Paul Kuijpers van Balance & Result is coördinator van een netwerk van bedrijven en organisaties dat zich inspant om innovaties te bevorderen. ... Lees verder

Virtueel Bouwen; Gewoon doen!

De stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw) en Bouwend Nederland willen de toepassing van Virtueel Bouwen stimuleren. Zij hebben Balance & Result gevraagd om instrumentarium te ontwikkelen en praktijkprojecten te initiëren. ... Lees verder

Verkenning ketensamenwerking

Als vervolg op deze verkenning ketensamenwerking is inmiddels de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel samen; pak de renovatie- en onderhoudsmarkt door je keten te organiseren” verschenen. HIER IS:  Business propositie ketenintegratie In de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel sa ... Lees verder

Marktstrategie Staalvezelbeton

In opdracht van Cement&Betoncentrum en het Gietbouwcentrum (VOBN) heeft Balance & Result een strategie ontwikkeld voor het vergroten van het marktaandeel van staalvezelbeton. ... Lees verder

Masterclass ‘Gunnen op Duurzaamheid’

Leer in één dag hoe u duurzaam kunt uit- en aanbesteden en hoe u deze werkwijze in uw organisatie kunt implementeren ... Lees verder

Visie energie en CO2

Het NVTB heeft haar beleid geformuleerd langs een aantal “issues”. Een daarvan is energie en CO2-reductie. Dit issue valt onder verantwoordelijkheid van het Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK) en wordt uitgewerkt in doelstellingen en actielijnen.Balance & Result werd ingeschakeld om in samenwer ... Lees verder

D&C in de burger- en utiliteitsbouw

Opdrachtgevers, klanten en gebruikers verwachten kwaliteit voor een acceptabele prijs en een probleemloos proces. MKB-bouwers kunnen hun marktpositie versterken door niet alleen de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering, maar ook voor het ontwerp. Ze kunnen hier naar toe groeien door syste ... Lees verder

Duurzame logistiek van bouwmaterialen

De bouwsector voorziet dat de komende jaren meer dan 50% van de bouwprojecten binnenstedelijk zal plaatsvinden. De bevoorrading van deze bouwprojecten vraagt de sector zich te verdiepen in ‘stadsdistributie’. Hiernaar is de afgelopen jaren namelijk veel onderzoek gedaan en ook is de regelgeving st ... Lees verder

Gunnen op Duurzaamheid

Gebruik maken van de marktkennis bij duurzame oplossingen. De internationale klimaatconferentie in Bali ligt allen nog vers in het geheugen. Duurzaamheid wordt een must. Bedrijfsleven en overheid zijn hier volop mee bezig. ... Lees verder

Begeleiding bij duurzaamheid binnen aanbesteding

Met deze vraag werd Balance & Result aan tafel gevraagd door de Provincie Friesland in verband met de aanbesteding voor de Johan Friso sluis. De capaciteit van de Johan Friso sluis bij Stavoren moest worden uitgebreid. De sluis vormt de verbinding tussen het Johan Friso kanaal en het IJsselmeer en is ... Lees verder

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.