Verkenning ketensamenwerking

woensdag 11 januari 2012

Als vervolg op deze verkenning ketensamenwerking is inmiddels de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel samen; pak de renovatie- en onderhoudsmarkt door je keten te organiseren” verschenen.

HIER IS: 

Business propositie ketenintegratie

In de publicatie “Wat kun je niet alleen, maar wel samen; pak de renovatie- en onderhoudsmarkt door je keten te organiseren” is voor MKB-bedrijven een business propositie uitgewerkt voor een van de meest vergaande vormen van ketensamenwerking.

In de  “Verkenning ketensamenwerking” zijn 14 vormen van samenwerking in kaart gebracht, van collegiale in- en uitleen tot strategische allianties. De meest vergaande vormen stellen hoge eisen aan de betrokken bedrijven en vergen investeringen. Daarom heeft Balance & Result in opdracht van SBR een business propositie ontwikkeld, in samenwerking met een tiental MKB-ondernemers en AFNL. Met het resultaat wil SBR gespecialiseerde aannemers en MKB-aannemers een impuls geven voor het verbeteren van hun marktpositie.

De publicatie “Wat kun je wel samen, maar niet alleen; pak de renovatie- en onderhoudsmarkt door je keten te organiseren” (SBR 622.10) is verkrijgbaar bij SBR.

AFNL en SBR hebben samen de manier waarop (keten)samenwerking kan bijdragen aan het verbeteren van de marktpositie van MKB-ondernemers in kaart gebracht. SBR heeft Balance & Result Organisatie Adviseurs voor de bouw gevraagd om deze verkenning uit te voeren.

De Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL) wil innovaties bij MKB-aannemersbedrijven stimuleren. Daartoe werkt AFNL samen met kennisinstellingen zoals SBR, hét kennisplatform voor de bouw.

Door middel van bureauonderzoek (publicaties, internet en het raadplegen van deskundigen) heeft Balance & Result aansprekende praktijkvoorbeelden van samenwerking in kaart gebracht. Het resultaat is een greep uit verschillende vormen, van eenvoudige operationele samenwerking tot ketenintegratie en strategische allianties.

De AFNL wil de gehele achterban bedienen. Omdat deze heterogeen is, zal de aanpak gedifferentieerd moeten zijn. Balance & Result heeft dan ook verschillende interviews gehouden met MKB-aannemers en gespecialiseerde aannemers om zodoende inzichtelijk te krijgen hoe zij de mogelijkheden van samenwerking of ketenintegratie beoordelen.

Om te stimuleren dat MKB-aannemers de mogelijkheden van samenwerking beter benutten, stelt Balance & Result een strategie voor die bestaat uit een combinatie van eenvoudige voorlichtingsproducten voor een groot deel van de doelgroep en het faciliteren van geavanceerde vormen van (keten)samenwerking voor een kleine groep voorlopers:

1. Beter samenwerken: bij bouwprojecten operationele samenwerking en communicatie tussen bouwpartners verbeteren

2. Kennisoverdracht laaghangend fruit van samenwerking:hoofdaannemers en gespecialiseerde aannemers een zetje geven om laagdrempelige vormen van samenwerking toe te passen (collegiale uit- en inleen, samen inkopen, etc.)

3. Kennis delen over nieuwe contractvormen: infrabedrijven willen meedingen naar geïntegreerde contracten (D&C of verder reikend), moeten daarvoor kennis verwerven en leren om deze toe te passen

4. Verbeteren marktpositie begint met een gesprek met de opdrachtgever: bedrijven in de rol van hoofdaannemer gaan in gesprek met hun opdrachtgevers, zodat zij hun aanbod beter kunnen afstemmen op de behoefte in de markt. Het gesprek vindt plaats op organisatieniveau (strategisch) en niet op bouwprojectniveau (operationeel)

5. Bedrijven leveren samen totaaloplossingen: disciplines die elkaar in de markt vaak tegenkomen kunnen samen totaaloplossingen aanbieden op bouwdeel of gebouwniveau. Bijvoorbeeld totaaloplossingen voor gevels of daken of voor energiezuinige, duurzame renovatieconcepten.

Download hier het complete rapport.

Op 29 maart jl. overhandigde Jack de Leeuw (directeur SBR) het rapport ‘Ketensamenwerking AFNL’ aan Henk Klein Poelhuis (voorzitter AFNL).

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.