Virtueel Bouwen; Gewoon doen!

woensdag 11 januari 2012

De stichting Research Rationalisatie Bouw (RRBouw) en Bouwend Nederland willen de toepassing van Virtueel Bouwen stimuleren. Zij hebben Balance & Result gevraagd om instrumentarium te ontwikkelen en praktijkprojecten te initiĆ«ren.

De bouwsector ontwikkelt zich tot een kennisintensieve sector waarin organisaties in een ingewikkelde omgeving samenwerken aan het complexe bouwprojecten. Het hedendaagse bouwen gaat gepaard met grote informatiestromen tussen de samenwerkende partijen. Om deze in de juiste banen te leiden is er behoefte aan geavanceerde informatiesystemen waar mensen graag mee werken en die een probleemloze informatie-uitwisseling mogelijk maken. Deze systemen worden steeds geavanceerder en vormen een belangrijk hulpmiddel om bouwwerken integraal te kunnen ontwerpen, realiseren en exploiteren.
Deze manier van werken wordt aangeduid als Virtueel Bouwen.

Ondernemers willen Virtueel Bouwen om de volgende redenen:

  • Virtueel Bouwen schept de mogelijkheid om nieuwe producten of diensten te ontwikkelen of nieuwe markten te betreden;
  • Het is vrijwel de enige manier om in technisch complexe projecten of ingewikkelde omgevingen de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste personen te bregen. Er is een snellere uitwisseling van gegevens mogelijk, met kortere ontwerp- en bouwtijden, minder ontwerp- en bouwfouten en minder faalkosten, bijvoorbeeld door simulatiemogelijkheden.
  • Het is gereedschap voor bouwprocesmanagement met als gevolg een verhoging van de productiviteit en vermindering van faalkosten. Het is gereedschap voor integraal bouwen, het optimaliseren en integreren van het gebouw- en installatieconcept, het toetsen van het ontwerp aan bouwregelgeving, het sturen van samenwerkingsprocessen in de procesketen, met als gevolg een optimalisering van de toegevoegde waarde voor de klant en onderscheidend vermogen voor het bouwbedrijf.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Download hier de flyer “Virtueel bouwen; gewoon doen!”

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.