Virtueel Bouwen (BIM); Verkenning implementatie

Balance & Result heeft voor Bouwend Nederland een handreiking ontwikkeld voor het invoeren van Virtueel Bouwen (BIM, Bouwerk Informatie Model). Het bouwproces wordt steeds complexer en de betrokken partijen moeten steeds meer en intensiever met elkaar samenwerken. Daarom groeit de behoefte aan hulpmidd ... Lees verder

Effectiever selecteren en gunnen

Zowel gemeentelijke aanbesteders als groenbedrijven hebben last van een aantal probleempunten bij het aanbesteden. Veel van deze onvrede zit in het selectie- en gunningsproces. ‘Tijd om er wat aan te doen’, vinden de Vereniging van Hoveniers en Groenbedrijven (VHG) en de gemeentelijke organisaties ... Lees verder

Project Start Up voor een krachtig team

Niets is zo hard als de zachte aspecten van samenwerking! Een goed bouwproject staat of valt met de kwaliteit van het team en de teamsamenwerking. Natuurlijk worden de teams van opdrachtnemers en opdrachtgever zorgvuldig samengesteld. Maar dan wordt de samenwerking nog niet automatisch optimaal. Een p ... Lees verder

Advisering en begeleiding bij ontwikkelen business plan

Elk jaar rond de zomer start de directie van de regionale vestiging van een bouwconcern met het ontwikkelen van hun businessplan voor het komende jaar. Het managementteam doet dit normaal gesproken zelf, maar deze keer schakelde het Balance & Result in om het te begeleiden. ... Lees verder

Advisering Maatschappelijk ondernemerschap (MVO)

Balance & Result heeft De Vree en Sliepen geadviseerd bij het uitbouwen van haar maatschappelijk ondernemerschap. ... Lees verder

Ontwikkeling strategie bouwgroep

Een middelgroot ontwikkelend bouwer heeft afgelopen jaren verschillende bedrijven geacquireerd. Met nu vijf vestigingen wil de groepsdirectie de synergie vergroten en een gemeenschappelijke marktvisie ontwikkelen voor de komende jaren. Balance & Result begeleidt dit proces. ... Lees verder

Innovatie bouwtoelevering en handel

Topbouw is een partnership van de bouwmaterialenindustrie en -handel. Topbouw wil haar klanten meer toegevoegde waarde leveren door te zorgen voor een vooraanstaande en herkenbare positie van de bouwtoelevering in de bouwkolom door innovatie en ketenintegratie. ... Lees verder

Procesintegratie maakt Roosdom Tijhuis slagvaardig

Het informatiesysteem van bouwonderneming Roosdom Tijhuis was verouderd en sloot niet aan bij de wensen. Dit werd versterkt door een gezonde ambitie om te groeien. Roosdom Tijhuis heeft Balance & Result ingeschakeld om hen te begeleiden bij de implementatie van een integraal informatiesysteem voor ... Lees verder

1 2 3 4

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.