Procesmanagement regionale Regieraden Bouw

woensdag 11 januari 2012

De regionale Regieraden Bouw vormen een slagvaardige infrastructuur voor samenwerking tussen bestuurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Gezamenlijk zoeken zij naar nieuwe verhoudingen en vernieuwing.

De Regieraad Bouw werd in februari 2004 door de ministers van EZ, VROM en V&W geĆÆnstalleerd met als doel de vernieuwing van de bouwsector op gang te brengen. Daar zijn inmiddels stevige fundamenten voor gelegd. Belangrijke pijlers van de gewenste cultuurverandering binnen de sector zijn Transparantie, Innovatie en Kwaliteit/prijsverhouding. De Regieraad is samengesteld uit vernieuwers uit de bouwpraktijk die gezamenlijk een afspiegeling van de gehele bouwketen vormen.

De Regieraad Bouw (inmiddels opgevolgd door Vernieuwing Bouw en Bouwcampus) kreeg bij de uitvoering van haar vernieuwingsoffensief ondersteuning van vijf regionale Regieraden. Inmiddels is alleen Regieraad Bouw Oost Nederland nog actief.

Er waren  vijf regionale Regieraden:

  • Regieraad Bouw Brabant Zeeland
  • Regieraad Bouw Regio Limburg
  • Regieraad Bouw Regio Noord
  • Regieraad Bouw Oost Nederland
  • Regieraad Bouw Regio Randstad

Balance & Result ondersteunde vier van deze regionale Regieraden als procesbegeleider op verschillende gebieden. Bij het schrijven van het plan van aanpak, het ondersteunen, faciliteren en aanjagen van diverse werkgroepen, maar ook door het helpen bij het organiseren van workshops en congressen. Op dit moment begeleiden wij de Regieraad Bouw Oost Nederland.

Meer weten?

Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl)

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.