Taskforce Innovatie GWW

woensdag 11 januari 2012

De overheid kan haar beleidsdoelstellingen ten aanzien van schoon-veilig-bereikbaar alleen halen door innovaties vanuit het bedrijfsleven. Paul Kuijpers van Balance & Result is coördinator van een netwerk van bedrijven en organisaties dat zich inspant om innovaties te bevorderen.

De bereikbaarheid in Nederland gaat achteruit (o.a. files), luchtkwaliteit vormt een toenemende belemmering  en de inpassing van infrastructuur in het landschap en in de bebouwde omgeving wordt alsmaar lastiger. Zodoende is in 2005 een taskforce gestart, met ‘captains’ uit bedrijfsleven, overheid en kenniswereld, onder leiding van Bertrand van Ee (voorzitter RvB DHV). Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Prorail, TNO, Cur, Dura Vermeer, BAM, IngenieursNL (ONRI) maken deel uit van de taskforce.

Een goed innovatieklimaat in de GWW vraagt om een krachtig samenspel tussen bedrijfsleven, overheid en kennispartijen. Een greep uit de concrete initiatieven van deze werkgroep:

  • Innovatieagenda voor de GWW-sector
  • Versnellen van de A2: bouwtijdverkorting met innovaties op het traject Utrecht-Amsterdam
  • Dag van Maarssen (2005, 2007, 2009)
  • Convenant Intellectueel Eigendom in de bouw
  • Innovatiemeetings, samen met de Regieraad Bouw

 

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl)

Zie ook:

  • of lees hier de innovatiebrief van de sector Bouw aan de Tweede Kamer

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.