Bundel kracht van generaties

woensdag 11 januari 2012

Elke generatie heeft eigen zienswijzen en kwaliteiten, die elkaar aanvullen en versterken. Generatieleren verbindt verschillende generaties, waardoor sterke teams ontstaan die elk probleem aankunnen. Ook in uw organisatie zit veel potentieel. Met de aanpak van Balance & Result kunt u dit potentieel in uw bedrijf aanboren en tot bloei brengen.

Visie generatieleren

De mentaliteit van mensen ten aanzien van werk met bijbehorende wensen, denkbeelden en normen wordt gekleurd door de kenmerken van de generatie waartoe ze behoren. Een generatie is een groep mensen die geboren is in een tijdvak van circa 15 jaar. In een organisatie werken vier generaties.
Mensen die tot eenzelfde generatie behoren zijn in dezelfde tijdsgeest opgegroeid. Ze hebben overeenkomstige waarden, opvattingen en gedrag. Ze voelen zich onderling verbonden door de kenmerkende gedragspatronen die bij hun generatie horen.

Mensen werken samen aan projecten, want dit levert meer op dan individueel opereren. De kracht van samenwerking zit in het feit dat mensen van elkaar verschillen. Niet alleen in hun persoonlijkheid, instelling, opvattingen en gedrag, maar ook in de wijze waarop zij de omgeving en elkaar waarnemen. De betekenis die zij daar aan geven verschilt van generatie tot generatie. Ook kennis en ervaring verschillen. De ene generatie is actueel opgeleid en kent de nieuwste inzichten. De andere generatie beschikt over een brok aan praktijkervaring.

Mensen van een generatie hebben veel overeenkomsten, maar de ene generatie verschilt van de andere. Door verschillende generaties bij elkaar te brengen, onstaat een rijke samenstelling van kennis, ervaring, creativiteit en zienswijzen. De confrontatie van verschillende invalshoeken helpt om gebaande paden te verlaten. Het inspireert en stimuleert om inzichten te delen en samen vraagstukken in het bedrijf doortastend aan te pakken.

Wat levert generatieleren op?

Generatieleren is bij uitstek geschikt om vraagstukken aan te pakken die breed in uw organisatie leven. Bijvoorbeeld innovatie, inspelen op de veranderende markt of verbeteringen in de bedrijfsvoering. U kunt hierbij denken aan de volgende thema’s:

  • Virtueel bouwen – BIM. Hoe krijgen we het van de grond? 
  • Duurzaam bouwen. Hoe maken we er business van?
  • Hoe halen we meer uit onze acquisitietrajecten?
  • Rendementsverbetering door excellente processen.
  • Hoe zorgen we voor een betere klantgerichtheid?

Waarschijnlijk kunt u nog andere onderwerpen noemen die in uw bedrijf aan de orde zijn. Generatieleren mobiliseert creativiteit en denkkracht om dit soort thema’s aan te pakken en resultaat te boeken. Het is een effectieve manier van kennisdeling en -borging. Actuele kennis en praktijkervaring worden samengebracht en uitgewisseld. Bovendien versterkt het de teamgeest in en betrokkenheid bij uw bedrijf.

Generatieleren in de praktijk

Wij brengen generatieleren in praktijk door middel van werksessies waarin we verschillende generaties bij elkaar brengen. De deelnemers geven zelf interactief vorm aan hun leerproces ‘generatieleren’. Daarvoor zetten we werkvormen in die een appel doen op hun vermogen om betekenis te geven aan de aangeboden informatie voor het eigen denken en handelen ten behoeve van het oplossen van het vraagstuk.

De werksessie heeft een tweeledig doel:
1.  Kennis maken met generatieleren.
     Waarom generatieleren? Welke kracht maakt het los?
2.  Een door u gekozen vraagstuk aanpakken.
     Toepassing van generatieleren als methodiek.

In de eerste werksessie van één dagdeel (introductie) beginnen we met bewustwording van de verschillen in generaties. Vervolgens maken we een aanzet met het bedenken van oplossingen voor het vraagstuk in uw organisatie. Deze werksessie is zo opgezet dat er drie generaties met elk circa zeven deelnemers kunnen deelnemen.

Meer weten?

Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.