Programmamanagement Achterhoek Duurzaam Verbouwen

Opdrachtgever Achterhoek Duurzaam Verbouwen (ADV) is een netwerkorganisatie van ondernemers, overheden en organisaties, die samenwerken in de Achterhoek. De activiteiten worden gesteund door de provincie Gelderland en uitgevoerd in samenwerking met de partners: gemeenten, woningcorporaties, de bouw- e ... Lees verder

Aannemers ondergrondse netwerken werken digitaal samen

Hoe voorkomen we dat iedere opdrachtgever en aannemer zijn eigen digitale wiel gaat uitvinden? ... Lees verder

Design & Build begeleiding Woonfriesland

Woningcorporatie Woonfriesland wil in haar bouwprojecten op andere wijze met de markt samenwerken, en daarbij meer gebruik maken van de ontwerpkennis en ketenintegratie in de markt. Balance & Result heeft de organisatie bekend gemaakt met de principes van Design & Build, en heeft competenties getraind. ... Lees verder

LEAN processen

Slokker Bouwgroep Huizen heeft de LEAN principes in haar bedrijfsvoering ingevoerd. Balance & Result heeft hiervoor LEAN-trainingen gegeven en  de organisatie in haar ontwikkelingen begeleid. Ook zijn de LEAN principes ingebracht  in de werkmethodiek van bouwprojecten.  De medewerkers van Slokker zi ... Lees verder

LEAN begeleiding woningcorporatie Vivare

Balance & Result begeleidt de nieuwe LEAN-aanpak in een reeks nieuwbouwprojecten, die Woningcorporatie Vivare uit Arnhem uitvoert samen met Hegeman Almelo en diens partners. Het doel is om sneller-beter-goedkoper te bouwen. Daartoe worden nieuwe LEAN technieken ingezet. Deelprocessen worden stapsgewijs ... Lees verder

Werksessies LEAN bouwen

Voor Bouwend Nederland is verbetering van bouwprocessen een actief aandachtspunt. Niet onopgemerkt bleven de verbeterstappen die worden geboekt met de principes van Lean Bouwen. Toch is nog slechts een beperkt deel van de bouwbedrijven bekend met de principes van LEAN bouwen. Daarom is Balance & Resul ... Lees verder

LEAN begeleiding Blauwe Weide

Woningcorporatie Vivare wilde voor de bouw van een appartementencomplex in Arnhem niet alleen een bouwer die een concurrerende aanbieding deed, maar vooral ook een partij die dat met een vernieuwende aanpak ook goed en beheerst wist te realiseren. Hoe selecteer je zo’n partner?  Balance & Result wer ... Lees verder

Sneller en foutloos bouwen met LEAN

Veluwse Bouw wil sneller en efficiënter bouwen, met name voor een van haar projec-ten: twee appartementengebouwen. Daarom is projectleider Ben ten Brinke in augustus gestart met een Brown Paper Planningssessie. ... Lees verder

Innovatieve en duurzame aanbesteding waterberging

In het stroomgebied van de Vecht, in de nabijheid van bewoonde gebieden, en te midden van het landelijk gebied, moet een waterbergingsfaciliteit worden gecreëerd. Publieke opdrachtgevers zijn sinds een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van aanbestedingsprocessen waarbij meer gebruik wordt gemaakt ... Lees verder

Verkenning kansrijke bouwlogistieke oplossingen

In september 2011 is door Prorail in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen tot een logistiek atelier, om aanzet te geven tot een projectoverschrijdende logistieke visie op de bouwlogistieke stromen voor de gezamenlijke SAA (weg) en OV-SAAL (spoor)projecten. Deze 7 deelprojecten zulle ... Lees verder

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.