Sneller en foutloos bouwen met LEAN

Veluwse Bouw wil sneller en efficiënter bouwen, met name voor een van haar projec-ten: twee appartementengebouwen. Daarom is projectleider Ben ten Brinke in augustus gestart met een Brown Paper Planningssessie. ... Lees verder

Innovatieve en duurzame aanbesteding waterberging

In het stroomgebied van de Vecht, in de nabijheid van bewoonde gebieden, en te midden van het landelijk gebied, moet een waterbergingsfaciliteit worden gecreëerd. Publieke opdrachtgevers zijn sinds een aantal jaren bezig met het ontwikkelen van aanbestedingsprocessen waarbij meer gebruik wordt gemaakt ... Lees verder

Verkenning kansrijke bouwlogistieke oplossingen

In september 2011 is door Prorail in samenwerking met Rijkswaterstaat het initiatief genomen tot een logistiek atelier, om aanzet te geven tot een projectoverschrijdende logistieke visie op de bouwlogistieke stromen voor de gezamenlijke SAA (weg) en OV-SAAL (spoor)projecten. Deze 7 deelprojecten zulle ... Lees verder

Bundel kracht van generaties

Elke generatie heeft eigen zienswijzen en kwaliteiten, die elkaar aanvullen en versterken. Generatieleren verbindt verschillende generaties, waardoor sterke teams ontstaan die elk probleem aankunnen. Ook in uw organisatie zit veel potentieel. Met de aanpak van Balance & Result kunt u dit potentieel i ... Lees verder

Business propositie ketensamenwerking MKB-bedrijven

Uit de ‘Verkenning ketensamenwerking’ die Balance & Result heeft uitgevoerd in opdracht van SBR blijkt dat samenwerking MKB-bedrijven in de bouw veel kansen biedt. Om deze kansen concreet in beeld te brengen heeft Balance & Result een business propositie ontwikkeld. ... Lees verder

Werksessie aanbesteden op kwaliteit en prijs

Vernieuwing Bouw organiseerde een werksessie om ‘Aanbesteden op kwaliteit en prijs’ (ofwel  ‘Gunnen op waarde´) aan te jagen. Dit vernieuwende samenwerkingsmodel levert meer toegevoegde waarde voor opdrachtgevers, klanten en eindgebruikers en biedt de markt de kans om zich te onderscheiden. Ver ... Lees verder

Bouwsector aantrekkelijk voor jonge generaties?

In opdracht van de Regieraad Bouw heeft Balance & Result onderzocht hoe aantrekkelijk jonge mensen de bouwsector vinden om in te werken. De resultaten zijn gepubliceerd onder de titel “Nieuwe aanwas zapt de bouw uit; Hoe laat generatie y zich binden?” ... Lees verder

Leidraad aanbesteden

In samenwerking met CROW en met een brede vertegenwoordiging aan opdrachtgevers en bouwondernemingen werkt Balance & Result aan een decision support systeem voor de keuze van de bouworganisatievorm. Dit gebeurt in opdracht van de Regieraad bouw, die in weloverwogen keuzes voor nieuwe samenwerkingsvorme ... Lees verder

Innovatiemanagement: Verankering brandveiligheid in hbo

SBR heeft Balance & Result ingeschakeld om het thema brandveiligheid stevig in het hbo te verankeren. Balance & Result vervulde de rol van innovatiemanager en procesbegeleider, die samen met SBR belanghebbende partijen heeft gemobiliseerd. Met hen is toewerkt naar een gedeelde ambitie en een aanpa ... Lees verder

Procesmanagement regionale Regieraden Bouw

De regionale Regieraden Bouw vormen een slagvaardige infrastructuur voor samenwerking tussen bestuurders, opdrachtgevers en opdrachtnemers. Gezamenlijk zoeken zij naar nieuwe verhoudingen en vernieuwing. ... Lees verder

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.