Leidraad aanbesteden

woensdag 11 januari 2012

In samenwerking met CROW en met een brede vertegenwoordiging aan opdrachtgevers en bouwondernemingen werkt Balance & Result aan een decision support systeem voor de keuze van de bouworganisatievorm. Dit gebeurt in opdracht van de Regieraad bouw, die in weloverwogen keuzes voor nieuwe samenwerkingsvormen een belangrijk impuls ziet voor vernieuwing van de bouwsector.

Voor de leidraad, klik hier.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.