Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie?

donderdag 22 maart 2012

De nieuwe aanbestedingswet zal definitief per 1 april 2013 van kracht worden. Deze nieuwsbrief gaat vooral in op de praktische betekenis van deze nieuwe wet voor opdrachtgevers en voor marktpartijen. De spelregels in het samenspel van overheidsopdrachtgevers en marktpartijen gaan hiermee immers veranderen. Dat zal ook doorwerken in de organisaties van opdrachtgevers en marktpartijen. Deze nieuwsbrief geeft informatie over de belangrijkste wijzigingen.

Voor de nieuwsbrief “Wat betekent de nieuwe aanbestedingswet voor uw organisatie, klik hier.

Publicaties met een breder perspectief.