Begeleiding bij duurzaamheid binnen aanbesteding

woensdag 11 januari 2012

Met deze vraag werd Balance & Result aan tafel gevraagd door de Provincie Friesland in verband met de aanbesteding voor de Johan Friso sluis. De capaciteit van de Johan Friso sluis bij Stavoren moest worden uitgebreid. De sluis vormt de verbinding tussen het Johan Friso kanaal en het IJsselmeer en is voor de recreatievaart de belangrijkste invalspoort tot de Friese meren. De huidige capaciteit van de sluis is te klein voor het aanbod. Vooral in de drukke zomermaanden zijn er lange wachttijden en bij stevige zuidwestelijke wind ontstaan ongewenste situaties op het water in de buitenhaven. De provincie besloot deze sluis, die voor watersporters geldt als de poort naar Friesland, op ambitieuze wijze aan te pakken.

Het aspect duurzaamheid heeft haar vertaling gekregen in de vraagspecificatie en in de aanbestedingsprocedure. Daarbij is met omgevingspartijen gekeken naar de specifieke duurzaamheidsambities, die gezamenlijk voor dit project zijn vastgesteld. En die ambities zijn uiteindelijk ook doorvertaald naar de gunnings- en toetsingscriteria voor de diverse DBM aanbiedingen. Balance & Result droeg zorg voor de begeleiding om te komen tot de meest effectieve werkwijze voor opdrachtgever en opdrachtnemers.  De gunning vond plaats op basis van de beste combinatie van prijs en kwaliteit.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.