Marktstrategie Staalvezelbeton

woensdag 11 januari 2012

In opdracht van Cement&Betoncentrum en het Gietbouwcentrum (VOBN) heeft Balance & Result een strategie ontwikkeld voor het vergroten van het marktaandeel van staalvezelbeton.

Staalvezelbeton is een materiaal dat in 1874 is gepatenteerd. De eerste toepassingen dateren van WO-I. Pas vanaf 1980 kon staalvezelbeton zich opnieuw in serieuze belangstelling verheugen, met name voor industrievloeren en bekleding van tunnels. Het marktaandeel van staalvezelbeton is nog beperkt. De beton- en cementindustrie heeft de ambitie om dit marktaandeel aanmerkelijk te vergroten.

Door middel van diepte-interviews en een minisymposium heeft Balance & Result in kaart gebracht wat de marktpotentie is van staalvezelbeton die op locatie wordt verwerkt, welke knelpunten een verdere marktpenetratie in de weg staan en op welke wijze deze knelpunten kunnen worden aangepakt. Het resultaat is een strategie en actieplan op hoofdlijnen om de marktpenetratie van in situ staalvezelbeton aanmerkelijk te vergroten:

  • Kennis bundelen en verspreiden
  • Rekenregels, richtlijnen, normen ontwikkelen
  • Procesbeheersing door comakership
  • In praktijk brengen: Just do it!
  • Imago staalvezelbeton versterken; PR en communicatie

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.