D&C in de burger- en utiliteitsbouw

woensdag 11 januari 2012

Opdrachtgevers, klanten en gebruikers verwachten kwaliteit voor een acceptabele prijs en een probleemloos proces. MKB-bouwers kunnen hun marktpositie versterken door niet alleen de verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering, maar ook voor het ontwerp. Ze kunnen hier naar toe groeien door systematisch kennis en kunde uit te breiden. Op den duur kunnen ze grotere en complexere bouwwerken aan. Het resultaat is meer omzet en betere rendementen.

In de infra is veel ervaring opgedaan met Design & Construct. Ook in de burgerlijke en utiliteitsbouw komt dit steeds vaker voor. Het bouwbedrijf maakt dan ook het ontwerp voor bijvoorbeeld de verbouwing of aanbouw en regelt de bouwvergunning.

Balance & Result heeft voor Bouwend Nederland verkend welke mogelijkheden MKB-ondernemers hebben om zich te ontwikkelen tot totaaldienstverleners die “ontwerpen & uitvoeren”. Dit heeft geresulteerd in een korte publicatie voor bedrijven die aan de slag willen met D&C.
Aan de hand van een voorbeeld is weergegeven hoe een MKB-bouwbedrijf zich kan toeleggen op dit soort werken. Twee onderwerpen zijn extra uitgelicht: (1) de wijze waarop het programma van eisen en het ontwerp wordren gemaakt en (2) de wijze van contracteren. De publicatie bevat ook een checklist met verwijzingen naar informatiebronnen.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Voor succesvolle D&C projecten bij Pianoo, klik hier.
Voor het rapport, klik hier.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.