Duurzame logistiek van bouwmaterialen

woensdag 11 januari 2012

De bouwsector voorziet dat de komende jaren meer dan 50% van de bouwprojecten binnenstedelijk zal plaatsvinden. De bevoorrading van deze bouwprojecten vraagt de sector zich te verdiepen in ‘stadsdistributie’. Hiernaar is de afgelopen jaren namelijk veel onderzoek gedaan en ook is de regelgeving sterk toegenomen. Opvallend is dat in geen van deze onderzoeken rekening is gehouden met de bouwsector, terwijl een zeer groot gedeelte van het totale distributieverkeer bouwgerelateerd is.

Het huidige logistieke netwerk voor de bevoorrading van bouwplaatsen kent verschillende vervoersstromen tussen producent, handelaar en aannemer. De beladingsgraad van deze stromen is relatief laag, waardoor de logistiek in de toekomst efficiënter moet worden georganiseerd, onder andere met het oog op congestie en bijbehorende emissies.
Het merendeel van de goederen dat de stad in gaat, moet op een hoog geconcentreerde  en schone wijze getransporteerd worden. Vraag en aanbod moeten op een effectieve manier aan elkaar gekoppeld worden en de wijze waarop de goederen op de bouwplaats worden afgeleverd vraagt ook om verbetering.

Handelaren en producenten spelen een belangrijke rol in deze vernieuwingen. Daarbij vragen zij zich uiteraard af wat hun ‘core business’ is en welke toegevoegde waarde moeten zij bieden om zich te kunnen (blijven) onderscheiden.

Balance & Result is door de Europese brancheorganisatie voor producenten en handelaren van bouwmaterialen gevraagd om deze ‘lonkende’ logistieke visie tot stand te brengen, ook verbeeld middels een film. In september 2008 zijn de resultaten op het congres in Brussel  gepresenteerd. Ook is een animatie film gemaakt, waaraan vanuit Nederland ook Elco Brinkman zijn medewerking heeft gegeven. In november 2008 is het resultaat ook gepresenteerd op het Nederlandse ‘Platform Duurzame logistiek’.

Download hier het Ufemat Rapport en bekijk onderstaande film over duurzame logistiek.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.