Visie energie en CO2

woensdag 11 januari 2012

Het NVTB heeft haar beleid geformuleerd langs een aantal “issues”. Een daarvan is energie en CO2-reductie. Dit issue valt onder verantwoordelijkheid van het Adviescollege Milieu en Kwaliteit (AMK) en wordt uitgewerkt in doelstellingen en actielijnen.Balance & Result werd ingeschakeld om in samenwerking met de werkgroep energie de visie op energie en CO2-reductie uit te werken.

NVTB speelde nog geen actieve rol in de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van energie en CO2 van de overheid, programma’s en kennisinstellingen en de bouwkolom. NVTB wilde hier verandering in brengen omdat het belang van de NVTB-achter¬ban hierbij heel groot is; op de eerste plaats omdat de leden geconfronteerd kunnen worden met wensen, eisen en randvoorwaarden bij het uitvoeren van hun bedrijfsactiviteiten en op de tweede plaats omdat verduurzaming van de gebouwde omgeving kansen biedt voor innovatie en marktontwikkeling.
Tijdens de kick off meeting van de werkgroep is door adviseurs van Balance & Result een inleiding gehouden over energie- en klimaatbeleid in Nederland. Naar aanleiding daarvan is gediscussieerd over de relevantie van energie- en CO2-beleid voor de NVTB-achterban, de rol van NVTB en de mogelijke actielijnen. De resultaten zijn vastgelegd in een visiedocument.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Jan Straatman (j.straatman@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.