Virtueel Bouwen (BIM); Verkenning implementatie

woensdag 11 januari 2012

Balance & Result heeft voor Bouwend Nederland een handreiking ontwikkeld voor het invoeren van Virtueel Bouwen (BIM, Bouwerk Informatie Model). Het bouwproces wordt steeds complexer en de betrokken partijen moeten steeds meer en intensiever met elkaar samenwerken. Daarom groeit de behoefte aan hulpmiddelen die deze samenwerking kunnen ondersteunen, zoals Virtueel Bouwen of BIM.

Virtueel Bouwen is het ontwikkelen, bouwen en beheren met behulp van een centraal bouwwerk informatiemodel (BIM), bijbehorende werkmethoden en samenwerkingsverbanden. In het BIM wordt informatie van het bouwobject en het ontwikkel-, bouw- en beheerproces over de gehele levenscyclus vastgelegd. BIM is een enkelvoudige bron voor het ondersteunen van de samenwerkende partijen.

Bij het invoeren van Virtueel Bouwen is het niet voldoende om de ICT-hulpmiddelen aan te schaffen. Virtueel Bouwen vergt een integrale aanpak. Het kan een succes worden als zowel de systemen (ICT, werkwijzen, procedures) als de randvoorwaarden op het gebied van organisatiestructuur, kennis en kunde van het personeel en bedrijfscultuur zijn geschapen. Ook de samenwerkingsrelaties binnen het bedrijf en tussen de partners in de bouwprocesketen moeten geregeld zijn.

In de handreiking zal de samenhang van de systemen en de andere onderdelen van het bedrijfsmodel worden toegelicht. Daarnaast inventariseert Balance & Result in samenwerking met Bouwend Nederland en enkel bouwbedrijven de kennis en informatie die beschikbaar is over Virtueel Bouwen. Deze bronnen zullen toegankelijk worden gemaakt, zodat iedereen die aan de slag wil hiervan gebruik kan maken.

Inmiddels wordt de aanpak die in de verkenning is beschreven in praktijk gebracht in 10 bedrijven.

Meer weten?

Wilt u slimmer omgaan met BIM? Bel (0570-628474) of mail Willem Pel (w.pel@balance-result.nl). 

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.