Effectiever selecteren en gunnen

woensdag 11 januari 2012

Zowel gemeentelijke aanbesteders als groenbedrijven hebben last van een aantal probleempunten bij het aanbesteden. Veel van deze onvrede zit in het selectie- en gunningsproces. ‘Tijd om er wat aan te doen’, vinden de Vereniging van Hoveniers en Groenbedrijven (VHG) en de gemeentelijke organisaties (Stadswerk). Zodoende is Balance & Result gevraagd en hierin te begeleiden om te komen tot praktische oplossingen. Balance & Result heeft immers veel ervaring met kwesties op het raakvlak van opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Inmiddels zijn er aan aantal regionale sessies gehouden met gemeentes en bedrijven. De belangstelling was overigens overweldigend, en er kwamen heel wat verbeterpunten op tafel. Het blijkt de gemoederen bezig te houden.  De uitgewerkte resultaten zijn in een landelijke bijeenkomst voorgehouden en besproken.

Meer weten?

Wilt u als opdrachtgever of marktpartij professioneel inspelen op vraag en aanbod? Bel (0570-628474) of mail Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl).

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.