Bouwen aan een digitaal stelsel

donderdag 10 december 2020

Bouw- en installatiebedrijven en de toelevering werken steeds vaker met data en digitale systemen. Momenteel ‘praten’ deze systemen nog niet altijd met elkaar. Dat is inefficiënt en belemmert innovatie, terwijl de branche voor enorme opgaven staat. Door de samenhang van de digitale systemen te vergroten, stijgen de efficiëntie en productiviteit. Daarom willen overheid en brancheverenigingen gezamenlijk de digitalisering van de gebouwde omgeving aanjagen. Ze werken in  digiGO aan een digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving. Het draait daarbij om uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data.

Het digitaal stelsel bestaat uit negen bouwstenen. Willem Pel van Balance & Result ondersteunt het werkspoor digitale toelevering. Naast het werkspoor levenscyclus is dit een verbindende schakel tussen alledaagse praktijk en de bouwers van het digitaal stelsel. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van de versnellingsprojecten van digiGO, zoals “Traceable bouwen en installeren”. Bovendien vindt afstemming plaats met programma’s van diverse brancheverenigingen uit het veld van de toelevering. Het werkspoor Leren en veranderen heeft adoptie van het digitaal stelsel als doel.

Meer weten?

Neem contact op met Willem Pel, bel 0570-628474 of e-mail w.pel@balance-result.nl.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.