Circulair Bouwen

dinsdag 19 maart 2019

Expertteam circulair bouwen OverijsselDe provincie Overijssel heeft Balance & Result, Saxion (lectoraat Duurzame Leefomgeving) en Pioneering gevraagd om een Transitieagenda Circulair Bouwen te ontwikkelen. Deze transtieagenda geeft een beeld van wat er moet gebeuren om geleidelijk toe te groeien naar een 100% circulaire bouweconomie in 2050. De drie partners werkten daarbij zeer nauw samen met  de sector: bouwers, installateurs, woningcorporaties, gemeenten en dergelijke. De transitieagenda zag in 2019 het licht.

De provincie Overijssel heeft een van de aanbevelingen uit de transitieagenda opgepakt, namelijk het stimuleren van proeftuinen circulair bouwen. Deze proeftuinen maken het mogelijk op in de praktijk te werken aan de negen vraagstukken van circulair bouwen. De provincie Overijssel heeft de drie partijen gevraagd om een community of practice op te zetten voor het delen van opgedane kennis en ervaring. Jan Straatman is hierbij betrokken als lid van het expertteam circulair bouwen.

Toegevoegde waarde leveren door samen met de opdrachtgever kritisch en enthousiast aan de slag te gaan met de praktijk.